De ster van Aljazeera taant

De populariteit van Aljazeera in de Arabische wereld lijkt recht evenredig met de euforie over de Arabische lente. Naarmate deze lente veranderde in een herfst die een koude winter aankondigde, begonnen de twijfels te rijzen en maakte de bewondering plaats voor teleurstelling.

  • CC Alexander Sehmer Aljazeera wordt gezien als propagandazender die de visie van zijn broodheer Qatar wil doordrukken. CC Alexander Sehmer

Teleurstelling in de wending die de opstanden hebben genomen, maar ook in de manier waarop Aljazeera daarover verslag uitbrengt. Volgens een enquête uitgevoerd door een Amerikaans bureau in 2012 en uitgebracht door de Marokkaanse website Lakom in februari van dit jaar, is het aantal kijkers in de Arabische wereld gedaald van 43 miljoen naar zes miljoen.

Deze daling begon al met de concurrentie door de lokale media in de landen waar de dictaturen zijn gevallen. Maar ze werd vooral versterkt door het groeiende wantrouwen in het professionalisme en de geloofwaardigheid van Aljazeera. De steun voor een militair optreden in Libië en vooral de eenzijdige berichtgeving over de opstand in Syrië hebben het imago van de zender zware schade toegebracht.

Aljazeera wordt niet meer als informatiezender gezien, maar eerder als propagandazender die de visie van zijn broodheer Qatar wil doordrukken. Nog voor de kijkers dat deden, had een aantal medewerkers de zender de rug al toegekeerd. Directeur-generaal Waddah Khanfar verliet het station in september 2011. Een aantal journalisten volgden naar aanleiding van de opstand in Syrië. En met de afzetting van Mohamed Morsi in Egypte is het vertrouwen verder gezakt.

Aljazeera kiest partij. Voor veel kijkers, ongeacht hun standpunt over de gebeurtenissen in Egypte, is Aljazeera de spreekbuis van de Moslimbroeders geworden en dus niet meer in staat om aan objectieve berichtgeving te doen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2916   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift