De toekomst van het nieuws

Jonge mensen zoeken hun nieuws vooral op internet. Maar ook daar willen ze dat het betrouwbaar en ernstig is.
‘We leven in moeilijke tijden en het grote publiek verwacht daarom van zijn nieuwsbronnen dat ze ernstig zijn, wat betreft inhoud maar ook wat betreft presentatie.’ Dat is een van de vaststellingen van het Future of News onderzoek dat de Amerikaanse Radio-Television News Directors Association vorig jaar uitvoerde.
Het is een opvallende vaststelling, omdat ze zo in contrast staat met de media-evoluties van de voorbije tien jaar. In het land waar commercialisering en onderwerping aan de politieke agenda van de machtscentra het verst doorgeslagen zijn, is de burger het infotainment en de embedded journalistiek duidelijk zat.
Andere onderzoeken tonen aan dat het vooral minderheden, sociaal achtergestelden en jonge mensen zijn die het nieuws rechts laten liggen. Professor journalistiek David Mindich stelde vast, op basis van een honderdtal diepte-interviews, dat jongeren hun tijd liever investeren in spelletjes of soaps dan in journaals. Ze kennen alle namen van Idool-kandidaten, maar kunnen geen vijf ministers met hun bevoegdheden noemen.
Mindich legt de verantwoordelijkheid voor dat afhaken deels bij de media zelf, die steeds verder gaan in het bieden van onmiddellijke bevrediging in plaats van een beroep te doen op kennis en begrijpen. Het gaat overigens niet om een exclusief Amerikaans fenomeen.
Peter Horrocks, hoofd tv-nieuws bij BBC, stelt vast dat zijn tv-nieuws vandaag 12 procent minder kijkers onder de dertig heeft dan vijf jaar geleden. 'Dat zijn 2,5 miljoen jongvolwassenen die geen deel meer hebben aan het algemene nieuws op tv.'
Geen paniek, roepen de meeste mediagoeroes. Wat kranten, tijdschriften en radio- en tv-journaals aan jong publiek verliezen, zal ruimschoots gecompenseerd worden door het internet. Een onderzoek van het Pew-center in de VS toonde vorig jaar aan dat nieuws op de derde plaats kwam in het onlinegedrag van jonge gebruikers van breedbandaansluitingen, na e-mails en zoekopdrachten.
Bovendien scoorden de traditionele mediabedrijven veel hoger dan de fel gehypete nieuwe bronnen zoals blogs of gemeenschapsfora. Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met wat een andere mediaprof uit de Verenigde Staten, Philip Meyer, uit vergelijkend onderzoek naar kranten en hun online tegenhangers concludeerde.
De schijnbaar onvermijdelijke achteruitgang van nieuws is te stoppen, zegt Meyer, door vier basisregels in acht te nemen: zet in op betrouwbaarheid, zorg voor accuratesse, garandeer toegankelijkheid en investeer in voldoende personeel. Meyers conclusies zouden als voorpaginatitels boven het bureau van hoofdredacteuren, uitgevers en nethoofden moeten hangen, ze zouden als banners voortdurend op de schermen van webredacteurs en internetmanagers aan en uit moeten flikkeren.
De vier stellingen komen er immers op neer dat informatie en analyse toekomst hebben, op voorwaarde dat ze zichzelf blijven. Als ze zich voordoen als ontspanning of als ze ontmaskerd worden als spin of reclame, tekenen deze peilers van de democratie hun eigen doodvonnis.

Er kondigt zich een nieuwe en ditmaal interessante uitdaging aan voor nieuwsproducenten. Het zogenaamde Web 2.0 is immers in toenemende mate gebaseerd op de actieve deelname van miljoenen gebruikers in de creatie van inhoud. De monopoliepositie van uitgevers en journalisten erodeert omdat lezers, kijkers en luisteraars niet langer passieve ontvangers zijn van het nieuws dat door de poortwachters geschikt bevonden wordt.

De hele evolutie is ook MO* niet ontgaan. Daarom lanceert uw blad vandaag een eigen nieuwssite, waarop dag in dag uit mondiaal nieuws zal verschijnen, waarop analyses en opinies te vinden zullen zijn en waarop we binnenkort ook uw nieuwsverhalen of actualiteitsfoto's uit de hele wereld zullen plaatsen.

MO.be zou onmogelijk zijn zonder de onontbeerlijke en gewaarde inbreng van IPS, een wereldwijde netwerk van 350 correspondenten in 150 landen die, samen met de eigen MO*redactie garant staan voor betrouwbaarheid, accuratesse en toegankelijkheid. En om de start van dit nieuwe nieuwsmedium te vieren, krijgen de lezers een pak extra internetlinks bij dit voorwoord.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur