Democraten trekken groene kaart in debat over energie

Het Amerikaanse Congres voert een debat over een wet die het energiebeleid van ‘s werelds meest energieverslindende economie zal bepalen. Het Energieplan van Bush verhoogt de subsidies aan de olie- en gassector en aan de nucleaire industrie. De Amerikaanse milieubeweging vindt het een waanzinnig plan.


De kans dat het wetsontwerp zal goedgekeurd worden zoals het nu in de Senaat voorligt, is half om half. Meer uitgeven aan vervuilende en onnodige energiesubsidies is in budgettair opzicht een zeer slecht idee, zegt Aileen Roder, de directeur van Taxpayers for Common Sense. De VS kijken aan tegen het grootste begrotingstekort in hun geschiedenis. In een tijd waarin fiscaal de broeksriem moet worden aangehaald, getuigt dit wetsontwerp van 58 miljard dollar van wanbeheer en een gebrek aan verantwoordelijkheid.

De meeste Democraten zijn mordicus tegen meer energiesubsidies. De afgelopen weken stelden heel wat parlementsleden alternatieve energieplannen voor. Die geven duurzame energiebronnen zoals wind, zon en biomassa een grotere rol en schrijven maatregelen voor om Amerikaanse auto’s, sportwagens en lichte trucks minder liters te laten drinken. Sommige voorstellen breken ook een lans voor de bescherming van de olierijke natuurgebieden die president George W Bush wil aanboren om het dreigende energietekort op te lossen. De voorstellen van de Democraten steken met kop en schouders uit boven wat de regering-Bush voorstelt, zegt Debbie Boger van de Sierra Club.

Senator Joe Lieberman uit Connecticut (volgens de jongste CNN-poll de grootste kanshebber voor de race naar het Witte Huis in 2004) profileerde zich met een reeks amendementen die de uitstoot van broeikasgassen wil reduceren, auto’s en lichte trucks zuiniger wil maken en bedrijven wil opleggen om te werken met hernieuwbare energiebronnen.

John Kerry, een senator uit Massachusetts en ook een kanshebber om presidentskandidaat te worden voor de Democraten, steunt een voorstel dat de bedrijfswereld wil aanmoedigen om binnenlandse en alternatieve energiebronnen te gebruiken. Kerry wil bedrijven die investeren in Amerikaanse olie of onderzoek naar alternatieve energiebronnen voor 16 miljard dollar belastingvoordelen toekennen. Senator Howard Dean wil de lat leggen op 15 procent hernieuwbare bronnen tegen 2010 en 20 procent tegen 2020, onder meer door investeringen in wind- en zonne-energie.

De groene profileringdrang van de Democraten wordt het sterkst geïllustreerd door de Democraat Dick Gephardt, die zetelt als ‘backbencher’ in het Huis van Afgevaardigden. Die ijvert voor energieonafhankelijkheid binnen tien jaar, een doelstelling die zelfs de meest fervente milieuactivisten als onrealistisch beschouwen.

De Amerikaanse milieubeweging heeft vooral zijn hoop gesteld om het Apolloproject, een plan dat Amerika wil doen afkicken van zijn verslaving aan fossiele energiebronnen. Het wil de vraag naar olieverbruik drastisch terugbrengen en ervoor zorgen dat hernieuwbare energiebronnen 12 procent van de elektriciteit leveren in 2015. Het ambitieuze plan werd opgesteld door Afgevaardigde Jay Inslee en ondertekend door 39 leden van het Huis. De Republikeinen hielden een stemming over het Project Apolloproject tegen, maar Inslee wil het de komende weken opnieuw indienen.

Het internationale Verdrag van Kyoto, dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 zes procent wil doen dalen in vergelijking met het niveau van 1990, blijft ook de voor de Democraten een politiek hete aardappel. De meeste Democraten willen dat Bush opnieuw nadenkt over het protocol van Kyoto, maar slechts een enkeling steunt Kyoto onvoorwaardelijk. De overgrote meerderheid van de Democraten deelt de bezwaren van Bush - het verdrag is slecht voor de Amerikaanse economie, de VS moeten te veel inspanningen doen en ook de ontwikkelingslanden moeten in het verdrag moeten worden opgenomen. Senator Joe Lieberman diende in januari een wetsvoorstel in om Amerika opnieuw in het Kyotoproces te krijgen met een soort Kyoto-light versie.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift