Dossier: de scharnieren van de wereldhandelsvaart

Voor landrotten blijft het maritieme handelsverkeer meestal onzichtbaar, maar toch vormt het een essentieel onderdeel van onze wereldeconomie. Of zoals Efthimios Mitropoulos, secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie het stelde: “Zonder koopvaart zou de helft van de wereld bevriezen en de andere helft omkomen van de honger.” In dit dossier belicht MO* de scharnieren van de fascinerende wereld van de handel over zee.

Klik op de foto’s of de titeltjes hieronder om de verschillende delen van dit dossier over de wereldhandelsscheepvaart te lezen.

De scharnieren van de wereldhandelsvaart in kaart
90 procent van de wereldhandel verloopt over zee. Dit goederenverkeer, dat voor velen onder de radar blijft, is van groot belang voor de wereldeconomie. Deze interactieve kaart schetst in tekst, beeld en video hoe en waar dit verkeer zich beweegt.

De wereldhandelsvaart in cijfers
Zonder zeetransport zou de wereldeconomie gewoonweg stilvallen. Dat is vandaag, in een meer geglobaliseerde wereld, nog meer waarheid dan vroeger. Algemeen wordt aangenomen dat 90 procent van de wereldhandel vervoerd wordt over water. Een overzicht in cijfers van de voor velen onder de radar blijvende sector van de koopvaardij.

Scharnieren van de wereldhandelsvaart: flessenhalzen
De geografie van landmassa’s en oceanen stelt de wereldzeevaart voor heel wat uitdagingen. Vooral smalle passages, die in sommige gevallen duizenden vaarkilomters uitsparen, zijn echte hotspots van de geglobaliseerde economie. Sommige passages zijn gecreëerd door de mens, andere door de natuur, maar controle over deze passages betekent steeds macht en winst.

Scharnieren van de wereldhandelsvaart: havens en werven
Als verbindingen tussen de haarvaten van het transport over land en de slagaders van het maritiem transport vormen havens het hart van de wereldeconomie. Enkele havens springen er uit vanwege hun belang of omvang. Ook werven en dokken zijn uiteraard belangrijk voor de wereldhandelsvaart. Als illustratie de Zuid-Koreaanse dokken, als geboorteplaats van oceaanreuzen, en de Bengaalse stranden, de laatste rustplaats van vele van deze gigantische schepen.

In beeld: het grootste containerschip ter wereld
Op 16 augustus meerde de Mc-Kinney Moller, het grootste containerschip ter wereld, aan in de haven van Rotterdam. Het is de de eerste Europese haven die het schip aandoet. Het schip van de Deense rederij Maersk voltooit zo zijn eerste reis op de lijn tussen Azië en Europa. Het schip is het eerste in de zogenaamde Triple-E klasse van Maersk, die efficiënter en milieuvriendelijker moet zijn en een groter schaalvoordeel moet hebben dan klassieke containerschepen.

Zonder scheepvaart geen wereldhandel
Negentig procent van alle goederen wereldwijd wordt over water vervoerd, zegt Peter Verstuyft, algemeen directeur van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. België staat twintigste op de wereldlijst van scheepseigenaars en vertegenwoordigt iets meer dan één procent van de wereldvloot.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift