Drones als blauwhelmen

Binnen het Amerikaanse Pentagon groeit het idee om onbemande vliegtuigen ook in te zetten bij conflictpreventie, en zo Amerikaanse soldaten buiten het strijdgewoel te houden.

MAPRO, heet het nieuwe idee van de Amerikaanse strijdkrachten: Mass Atrocity Prevention and Response Operations, of het vermijden van wreedheden zonder Amerikaanse troepen in gevaar te brengen. Drijvende kracht achter het initiatief is Rosa Brooks, hoofdadviseur van de ondersecretaris voor Defensie, die humanitair werk een belangrijkere rol wil geven in de opdracht van het Pentagon. Het technologische arsenaal kan daarbij een centrale plaats innemen.

Bij misdaden tegen de menselijkheid zag een Amerikaanse president zich tot nog toe vaak beperkt tot de keuze: militair afzijdig blijven en hopen dat diplomatie het werk zou doen, of Amerikaanse soldaten in gevaar brengen. Daardoor bleven de VS vaak afzijdig, maar MAPRO kan nieuwe opties bieden.

Onbemande vliegtuigen, zeppelins en satellieten kunnen niet alleen helpen om een conflictregio in de gaten te houden, maar ook actief gebruikt worden om wreedheden te verhinderen.

Als een ombemand vliegtuig foto’s neemt van enkele vrachtwagens vol militieleden op weg naar een dorp, kan dat ook ontmoedigend werken, zegt Brooks, omdat die foto’s later misschien bewijsmateriaal kunnen vormen voor een internationale rechtbank. Maar de toestellen kunnen bijvoorbeeld ook radioprogramma’s verstoren. “Als de VS of een andere internationale speler Radio Libre des Mille Collines in Rwanda in 1994 had verstoord, dan had dat de schaal waarop de wreedheden plaatsvonden, kunnen verkleinen”, zegt Brooks.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3248   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift