Duitsland tempert verwachtingen voor Heiligendamm

Na eerst het klimaatthema prominent op de agenda van de G8-top in Heiligendamm te hebben geplaatst, probeert de Duitse regering de verwachtingen over het eindresultaat te temperen. De Verenigde Staten bemoeilijken niet alleen een internationale consensus inzake klimaat, ze willen ook geen strenge regels voor hedge funds of afdwingbare beloften voor meer hulp aan Afrika.

De Duitse vice-minister voor Economie Bernd Pfaffenbach, die de planning voor de top van acht grootste industrielanden coördineert, kwam in de voorbije dagen opvallend voorzichtig uit de hoek. “Het is waar dat de G8 niet op een lijn zit”, zei Pfaffenbach over het klimaatdossier, “maar de verwachtingen waren te hoog. De kanselier (Angela Merkel) heeft nooit gewild dat dit thema zoveel aandacht kreeg.”
Dat klopt niet helemaal. De Duitse regering heeft er alles aan gedaan om de strijd tegen klimaatverandering prominent op de agenda van de G8 te zetten, maar heeft blijkbaar de stugge weerstand van de Verenigde Staten onderschat. Enkele weken geleden besliste de entourage van de Duitse kanselier Angela Merkel op de rem te gaan staan.
“Het Duitse publiek verwacht dat de top een succes wordt voor de bescherming van het milieu”, zo staat in een vertrouwelijk PR-document van 20 mei uit het kabinet van Merkel. Volgens het document wilde Merkel “in de komende weken de verwachtingen temperen inzake milieubescherming en energie-efficiëntie.”
Tegelijk heeft de Duitse regering duidelijk gemaakt dat ze geen slecht compromis wil tekenen over de vermindering van broeikasgassen om de top te redden. “De Duitse regering zal geen compromis aanvaarden waarin wetenschappelijke gegevens worden verwaterd en waarin de Verenigde Naties niet het kader vormen voor een internationaal verdrag over de inspanningen vanaf 2012.” In 2012 vervalt het huidige protocol van Kyoto over de reductie van CO2-emissies.
Het klimaat is niet de enige struikelblok. De Verenigde Staten willen ook niet weten van de “code of conduct” die de Duitse minister van Financiën Peter Steinbruck wil invoeren voor hedge funds. Dat zijn investeringsfondsen in handen van enkele vermogende individuen die meestal gebaseerd zijn in belastingsparadijzen en die een grote vrijheid hebben om risicovolle beleggingsstrategieën te ontwikkelen.
“De regeringen van de VS en Groot-Brittannië, die de meeste hedge funds onder hun jurisdictie hebben, toonden aanvankelijk enige bereidheid om het onderwerp aan te snijden”, zo verklaarde Pfaffenbach, “Maar de top in Heiligendamm wordt waarschijnlijk geen succes op dit vlak.”
Merkel wil de rijke landen in Heiligendamm de belofte laten herhalen die ze in 2005 in het Schotse Gleneagles hebben gemaakt: een verdubbeling van de hulp aan Afrika tegen 2010. Ook hier staan de Verenigde Staten op de rem. Washington is tegen een voorstel om aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te vragen een procedure uit te werken om ervoor te zorgen dat de hulpbeloftes worden nageleefd.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift