Duizenden spaarders bekocht in piramidesysteem

Een droominvestering met jaarlijkse
interesten van drie cijfers breekt Haïtiaanse middenstanders zuur op. Drie
maanden geleden stopten de meeste kredietinstellingen met de uitbetaling van
de interesten. Nu acties van de regering uitblijven, komen duizenden
woedende Haïtianen op straat.


De kredietverenigingen beloofden maandelijkse opbrengsten van 10 tot 12
procent. Jaarlijks komt dat neer op zowat 120 tot 144 procent op vaste
bedragen. En dat terwijl commerciële banken maar een getrouwheidspremie
uitbetalen van 6 tot 12 procent per jaar. Met deze superinteresten voor ogen
pompten meer gegoede families duizenden miljoenen dollars in de private
kredietinstellingen.

De nieuwe banken van de hoop bloeiden op sinds president Jean-Bertrand
Aristide tijdens een toespraak eind 2001 voorstelde dat de
alfabetiseringsprogramma’s van de regering gefinancierd zouden worden door
de kredietinstellingen. Die lieten zich opmerken met grote hoeveelheden baar
geld; ze vervingen bijvoorbeeld de banken als sponsors van het Carnaval dit
jaar. Tegelijkertijd moesten de meeste Haïtiaanse ondernemers en bedrijven
vechten om te overleven in een steeds zwaarder wordend economisch klimaat.


Maar heel wat economisten en bankiers stelden deze kredietopbrengsten van in
het begin in vraag. Sommige waarnemers verklaarden de hoge winstuitkeringen
door middel van druggeld en witwaspraktijken. In december stelde de overheid
een onderzoek in naar de kredietinstellingen omdat er een kapitaalvlucht
ontstond van de reguliere banksector naar de kredietinstellingen. Het kwam
tot een open oorlog tussen de kredietinstellingen en de banken, die met de
rug tegen de muur stonden.

Midden maart beslisten verschillende kredietinstellingen eensgezind om de
maandelijkse interestopbrengsten van hun leden niet uit te betalen omwille
van een geschil met de overheid. Andere brachten de interestvoeten terug van
12 tot 3 procent per maand. Ondanks hardnekkige geruchten over het bankroet
van bepaalde kredietinstellingen, bleven ze intensieve publiciteitscampagnes
voeren in de media.

Het Haïtiaanse persagentschap Alter Press suggereert dat de
kredietinstellingen binnenkort ontmaskerd zullen worden. In het beste
geval, zegt het agentschap, gaat het alleen om een piramidesysteem waarbij
de interesten betaald worden met het spaargeld van de nieuwe klanten. Anders
gaat het om institutionele woekerrentes.

Economist Jean Claude Paulvain eiste in april dat de kredietinstellingen
gereguleerd zouden worden. Ze handelen immers in een wettelijk vacuüm dat
mogelijke slachtoffers in de kou laat staan. Ook de vorige minister van
Samenwerking Marc Louis Bazin voorspelde het gevaar van de
kredietinstellingen en waarschuwde de regering dat ze moest tussenkomen.

Intussen werd een commissie opgericht die wetten moet opstellen om de
handelingen van kredietinstellingen te reguleren. Er werd ook een
inspecteur-generaal voor kredietinstellingen aangesteld bij de Bank van de
Haïtiaanse Republiek (BRH) maar het is nog niet duidelijk wat die van plan
is.

Intussen wordt de bevolking onrustig. Twee weken geleden eisten gedupeerde
spaarders dat president Aristide zou optreden en dinsdag betoogden ze voor
het presidentieel paleis. Aristide spoorde ons aan met de
kredietinstellingen in zee te gaan. Nu is hij ons een antwoord schuldig,
meent een betoger. Ook twee senators van de regeringspartij bedreigden
vorige week ambtenaren van een kredietinstelling waar ze bijna 60.000 dollar
hadden belegd. Het is niet uitgesloten dat het tot geweld leden van een
elite-eenheid van de politie werknemers van een kredietinstelling gegijzeld
hadden omdat ze hun geld terugwilden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift