Eandis niet mee met de energietransitie

Als onderdeel van het Europese klimaatplan moet België tegen 2020 zijn hernieuwbare energie optrekken van 2,2 procent naar 13 procent. De producent wil wel, de consument ook, maar de verdeler doet moeilijk.
Hernieuwbare energie is in de eerste plaats goed voor het klimaat en voor onze energieautonomie. Omdat hernieuwbare energie gedecentraliseerd opgewekt kan worden, kan er een breed netwerk ontstaan van producenten en toeleveranciers die de lokaal opgewekte biomassa-, zonne-, of windenergie in het systeem brengen. Met de aangepaste installatie van een slim gedecentraliseerd net hoeft die energie geen lange afstanden meer af te leggen, waardoor energieverlies vermeden wordt en dus ook energie-efficiëntie gestimuleerd wordt.

Te oordelen naar het succes van de zonnepanelen in ons land, ziet de consument die hernieuwbare energie helemaal zitten. Die gedecentraliseerde producent-consument is echter afhankelijk van de netbeheerder –in Vlaanderen is dat Infrax of Eandis–, die zo’n overgang zou moeten stimuleren. Maar bij Eandis lijkt het wel de omgekeerde wereld. Het bedrijf haalde begin mei nog het nieuws met de aankondiging dat onze elektriciteitsrekening in 2010, 2011 en 2012 telkens met 10 procent zal stijgen en wel vanwege het succes van de groene stroom! De reden: de kosten die het bedrijf maakt voor de betaling van het groeiend aantal groenestroomcertificaten lopen al te hoog op en Eandis wil dat geld terugwinnen door die kosten door te berekenen aan alle consumenten.

De aangekondigde prijsverhoging vanwege de groenestroomcertificaten is geen alleenstaand feit. Ook de producenten van windenergie of biomassa-energie worden ontmoedigd door de hoge tarieven die ze moeten betalen om de opgewekte hernieuwbare energie in het net te brengen. Eandis int daarvoor een bedrag tussen de 5 en de 10 euro per kilowattuur. Voor een producent met enkele windmolens kan dit gaan om een bedrag tussen de 50.000 en de 70.000 euro per jaar.

Wie het geluk heeft in een regio te wonen waar Infrax het net beheert, betaalt geen injectietarief. Eandis argumenteert dat de infrastructuur en de installaties om die groene stroom in het net te brengen extra kosten met zich meebrengen, die zo’n tarief verantwoorden. In juli 2009 heeft de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas deze regeling stilzwijgend goedgekeurd, illegaal is het dus niet. Maar Infrax int géén kosten.

De Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) heeft de zaak onder de aandacht gebracht van de bevoegde ministers Magnette en Van den Bossche. Bart Bode, directeur van ODE: ‘Dit is een duidelijke discriminatie van groene stroom. De kans bestaat dat enkele installaties voor warmtekrachtkoppeling zullen moeten sluiten omdat de heffing van Eandis voor hen de hele operatie onbetaalbaar maakt. Ons voorstel is dat de leveranciers van uit fossiele brandstof opgewekte energie een heffing betalen.’ Ook de groenestroomcertificaten kunnen volgens ODE beter betaald worden met de winsten uit de afgeschreven energiecentrales, waar in het verleden ook gemeenschapsgeld naartoe is gegaan. Bart Bode: ‘Bij Eandis heb je altijd het gevoel dat men groene stroom als een last beschouwt. Men is er nog helemaal niet aan gewend dat stroomopwekking tweerichtingsverkeer is.’ (alma de walsche)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.