Ecologische ramp bedreigt Portugal

Milieuorganisaties sturen graag alarmerende boodschappen uit, maar in Portugal hebben hun onophoudelijke noodkreten een goede grond. De gevolgen van de grote bosbranden en het gebrek aan goed milieubeheer, dreigen in het populaire vakantieland een ecologische ramp te veroorzaken.
Meer dan de helft van het Portugese grondgebied wordt bedreigd door verwoestijning. Een derde - ruwweg de oppervlakte van België - heeft af te rekenen met zware erosie. De grote branden tussen 2003 en 2005 hebben ongeveer 80 procent van de Portugese bossen in de as gelegd. Er werden vooral snelgroeiende exotische soorten heraangeplant, die het natuurlijk evenwicht verder dreigen te verstoren.

Portugal doet het economisch slecht in vergelijking met de overige Europese landen, maar dat belet de inwoners niet meer grondstoffen te verspillen dan veel andere Europeanen. De ‘ecologische voetafdruk’ van de gemiddelde Portugees - een maat die weergeeft in welke mate mensen gebruik maken van het ecologisch kapitaal van onze planeet - bedraagt volgens een vorig maand gepubliceerd rapport 5,2 hectaren. België en Nederland blijven onder de 5 hectaren, het wereldgemiddelde bedraagt ongeveer 2,2 hectaren. Om het milieu de kans te geven zich te herstellen, zou elke wereldburger zijn of haar ecologische voetafdruk moeten beperken tot 1,8 hectaren.

Ook in de strijd tegen de klimaatverandering loopt Portugal achterop. De Europese Unie voorspelt dat Portugal tegen 2010 42 procent meer broeikasgassen zal uitstoten dan in 1990. Daarmee presteert Portugal het slechtst van de hele Unie. De meeste Europese landen slagen erin hun uitstoot te verminderen.

Elke Portugese regering belooft met spoed maatregelen te treffen om de trend naar steeds meer milieuverloedering om te buigen. Maar de statistieken leren dat daar niets van in huis komt.

“De staat neemt zijn verantwoordelijkheid niet, er is een gebrek aan politieke wil en visie en het gerecht laat milieumisdadigers ongemoeid,” analyseert Isabel de Castro, een volksvertegenwoordigster van de Portugese Groenen (PEV). Ook de media besteden volgens haar te weinig aandacht aan milieu.

De Castro vindt dat het dichtbouwen van de Portugese kusten ook in het lijstje van zware milieuproblemen mag worden opgenomen. Ze noemt het “een aanslag op het landschap”. Veel huizen of grotere vakantieverblijven worden illegaal opgetrokken. Er wordt ook zand uit kwetsbare duingebieden gebruikt.

Portugal kampt daarnaast met steeds grotere afvalproblemen - een aanwijzing dat een groot deel van de bevolking weinig milieubewust is. De overheid heeft geen beleid om een gedragsverandering in gang te zetten. (PD/JS)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift