Economische schade Golfoorlog hoger dan in 1991

Zes miljoen banen weg en een economisch verlies
van duizend miljard euro. Het zijn maar twee onrustwekkende schattingen van
de Verenigde Naties die aantonen hoe dramatisch de economische gevolgen
voor de Arabische wereld kunnen zijn van de oorlog die de Iraakse leider
Saddam Hoessein uit het zadel moest lichten. Een donkere wolk pakt samen
over de wereld, en in het bijzonder boven de Arabische landen, zegt
VN-vice-secretaris-generaal Mervat Tallawy die de Economische en Sociale
Raad voor West-Azië (ESCWA) leidt en de cijfers uitrekende.


Amerikaanse analisten beweerden dinsdag nog dat de economieën van kleine
golfstaten als Koeweit, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten zouden
profiteren van de internationale hulp voor de wederopbouw van Irak. De
opverende beurzen in de regio moesten bewijzen dat ook de beleggers daar zo
over dachten. Maar de Verenigde Naties stellen dat de Arabische wereld
globaal genomen eerder slechter wordt van de aanval op Irak.

Volgens Mervat Tallawy, die vanuit de ESCWA-zetel in Beiroet een zicht
heeft op de economische toestand van dertien Arabische landen, liggen de
economische kosten van de afgelopen vierentwintig oorlogsdagen in Irak
gevoelig hoger dan die van de Golfoorlog in 1991. Toen verloren vijf
miljoen mensen hun baan, nu worden dat er zes tot zeven miljoen. In ’91
ging het bruto regionaal product met 600 miljard euro achteruit, nu zou dat
verlies oplopen tot om en bij de duizend miljard euro. Andere schadelijke
gevolgen van de oorlog zijn de fors afnemende investeringen in de regio, de
scherpe terugval in de toeristische sector, de meeruitgaven voor defensie,
de duurdere verzekeringspremies en de daling in de handel tussen de
Arabische landen.

De financiering voor de wederopbouw van Irak, waar regeringsleiders van de
G7, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een akkoord
over zullen sluiten zodra de nodige resoluties gestemd zijn in de Verenigde
Naties, zal de Arabische economie er met moeite bovenop brengen, vreest de
ESCWA. Ook de hogere olieprijzen van de laatste maanden, waar volgens het
halfjaarlijkse rapport van de Wereldbank onder meer Saudi-Arabië van kon
profiteren, helpen de economieën van de olieproducerende landen niet
voldoende vooruit. De politieke onzekerheid is allesbepalend. De ESCWA
rekent op een economische groei van het bruto regionaal product in 2003 met
2 procent. Daarmee ligt de groei dit jaar niet hoger dan in 2002 en 2001.
In 2000 kende de regio nog een groei van 4,5 procent.

De landen die intensief handel dreven met het regime van Saddam Hoessein -
zoals Syrië en Jordanië - hebben het volgens het Internationaal Monetair
Fonds het hardst te verduren. Maar ook Israël, de Palestijnse gebieden en
Egypte hebben te lijden onder de oorlog, zegt het Fonds.

Dat laatste denkt ook Jeffrey Sachs, de directeur van het Earth Instituut
en professor Duurzame Ontwikkeling aan de Columbia-universiteit in New
York. Net als na de Golfoorlog van 1991, toen ook bijvoorbeeld Turkije
ernstige economische verliezen leed, ziet het er opnieuw naar uit dat alle
landen in het Midden-Oosten zullen lijden onder een forse afname van
buitenlandse investeringen. Heel het gebied draagt nu eenmaal een
ontvlambare stempel.
Sachs, die als raadgever optreedt voor de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, Kofi Annan, denkt dat Turkije opnieuw een periode van
economische neergang tegemoet gaat. Zeker wanneer het land een toevloed
van Koerdische vluchtelingen te verwerken krijgt.

Kofi Annan nam het maandag dan weer expliciet op voor de
ontwikkelingslanden tijdens een vergadering met de ministers van Financiën
van de VN-lidstaten. De werkloosheid neemt wereldwijd toe, zei Annan aan
de ministers. Zolang er oorlog en onveiligheid is, zijn er geen
perspectieven. Zolang er geen perspectieven zijn, maken gezinnen en
ondernemers geen plannen op lange termijn en zal de economie niet aantrekken.

+Economic and Social Council for Western Asia (http://www.escwa.org.lb)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift