Een miljard jongeren zoekt werk

Eén miljard jongeren tussen 15 en 24 jaar is werkloos. Vijfentachtig procent van die jongeren leeft in ontwikkelingslanden. Tegen 2010 worden nog eens honderden miljoenen extra werklozen verwacht. Een conferentie reikte enkele ideeën aan om de werkloosheid af te remmen.
Tweeduizend afgevaardigden woonden vorige week de conferentie “Markten creëren, ondernemersschap ontketenen” bij van YES Kenya 2006. YES Kenya 2006 maakt deel uit van de YES-campagne, een initiatief waarvan de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en de Egyptische first lady Suzanne Mubarak co-voorzitter zijn. De campagne wil jonge mensen aan een job helpen en focust ook op ontwikkelingshulp.

De jeugdwerkloosheid te lijf gaan door jongeren aan te zetten om ondernemer te worden is ongetwijfeld een nobel doel, maar sommigen stellen daar vragen bij: hoe kunnen jongeren in een markt concurreren wanneer ze zoveel noodzakelijke vaardigheden missen? Alleen al in Kenia blijkt 90 procent van de werkloze jongeren niet over de noodzakelijke kennis te beschikken. Ongeveer twee miljoen jongeren zitten er zonder werk, ze vormen 61 procent van de werklozen in het land.

De situatie gaat van kwaad naar erger doordat de technische scholen verouderde cursussen gebruiken en onbekwaam personeel tewerkstellen. Mohammed Abdi Kuti, de Keniaanse Minister voor Jongerenzaken, zegt dat de overheid nu geschoold personeel zal aanwerven om marktgerichte vaardigheden te kunnen bijbrengen.

“Die vakkennis zal gericht zijn op ondernemersschap en technische bagage, en zal de jongeren helpen om overheidsfondsen voor kapitaal aan te spreken, zodat ze jobs kunnen creëren voor zichzelf en voor anderen.” De overheid heeft dertien miljoen dollar in de begroting ingeschreven om jonge ondernemers te steunen.

Uganda

Slechts een derde van de 390.000 jongeren tussen 15 en 29 jaar die op de Ugandese arbeidsmarkt komen vindt werk. Uganda is op zoek naar microfinanciering om de jeugdwerkloosheid uit te roeien: het ministerie van Financiën kent jongeren leningen toe.

Volgens de Ugandese minister van Jeugd- en Kinderzaken Jimmy Kinbode volstaat dat niet. De overheid moet volgens hem ook communiceren over het correct gebruik van die leningen. “De overheid moet de jongeren te leren dat het geld enkel voor zaken mag gebruikt worden, niet om gadgets te kopen. Het geld moet via een lening beschikbaar zijn tegen een interessante rentevoet.”

Anderen vrezen op hun beurt dat smeergeld de efficiëntie van de fondsen kan ondermijnen. “Gezien de wijdverspreide corruptie binnen de overheid hebben we een systeem nodig dat controleert of het geld correct gebruikt wordt”, aldus Alemu John Esinyen, een jonge Keniaan die vijf jaar zonder werk zat.

“De bevolking moet verantwoording eisen van de overheid als het dergelijke fondsen verspreidt. Ze moeten er zeker van zijn dat de fondsen het lokaal niveau bereiken.”

Gatheca Kamau, de Keniaanse coördinator van YES, zegt dat er, naast het vrijmaken van geld, ook potentiële markten geïdentificeerd moeten worden waar jongeren aan de slag kunnen. Kamau ziet de markt voor duurzame energie als een beloftevolle markt.

Ook de watersector en sanitaire sector kunnen jongeren aan het werk krijgen en meer mensen in ontwikkelingslanden aan water helpen. Meer dan 2,5 miljoen mensen hebben namelijk geen schoon water en sanitair, aldus een rapport van de Verenigde Naties.

De inspanningen om jongeren uit de werkloosheid te bevrijden mogen dan wel moeilijk lijken, het alternatief is nog slechter: een werkloze bevolking die zich tot de criminaliteit keert. De Keniaanse minister van Jongerenzaken Kuti zegt dat 60 procent van de gevangenispopulatie uit jongeren tussen de 16 en 24 jaar bestaat. IPS

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift

randomness