Een op tien Latijns-Amerikanen gaat met honger slapen

In Latijns-Amerika en de Caraïben lijden nu al 52 miljoen mensen honger, dat is 6 miljoen meer dan een jaar geleden. Een op tien mensen in de regio gaat nu elke avond met honger slapen.
De cijfers staan haaks op de vaststelling dat de regio, waar 10 procent van de wereldbevolking woont, 15 procent van alle landbouwgrond ter wereld telt, 33 procent van alle hernieuwbare watervoorraden, en een groot deel van de productie van plantaardige oliën (30 procent), gevogeltevlees (21 procent) en rundvlees (26 procent).
Wat zich in 2008 aandiende als een financieel probleem is “in werkelijkheid een structurele crisis die gevolgen heeft voor de financiën, de werkgelegenheid, het voedsel, het milieu, het energiedeficit en de klimaatwijziging, maar het voedselaspect verdient prioriteit omdat het rechtstreeks ingrijpt in het leven van de mensen”, zegt de Mexicaan José Rivera Banuet, permanent secretaris van het Economisch Systeem van Latijns-Amerika en de Caraïben (SELA). Dit samenwerkingsverband van 27 landen hield deze week overleg in Caracas.
Volgens Rivera heeft de wereldwijde economische crisis zich nog niet ten volle laten voelen in de regio waardoor de voedselsituatie de komende maanden nog kan verergeren.

Lokale markten


De uitdaging is “het aanbod te verhogen, de productiviteit op te voeren, bijzondere aandacht te hebben voor de kwetsbare bevolkingsgroepen, en de correcte werking van de lokale landbouwmarkten te stimuleren door voorrang te geven aan coöperaties en kleine en middelgrote landbouwproducenten”, stelden de SELA-vertegenwoordigers.
Wereldwijd zijn de voedselprijzen gemiddeld met 40 procent gestegen van 2005 tot 2008, zegt de Boliviaan Diego Montenegro van het Inter-Amerikaans Instituut voor Samenwerking in de Landbouw. Plantaardige oliën en vetten stegen zelfs met 153 procent van 2006 tot 2008, granen met 126 procent en zuivelproducten met 88 procent. De rijstprijzen stegen vorig jaar 140 procent in nauwelijks vijf maanden, van 376 dollar per ton in januari tot 900 dollar in mei. 
“De speculatie is een van de factoren die de voedselmarkt het meest heeft getroffen”, zegt Rivera.

Volgens Rivera heeft de wereldwijde economische crisis zich nog niet ten volle laten voelen in de regio waardoor de voedselsituatie de komende maanden nog kan verergeren.
Regionale overschotten


De SELA besliste om systemen van regionale overschotten aan te leggen die buitensporige prijsschommelingen kunnen voorkomen en de geïndustrialiseerde landen te steunen die de financiële speculatie op de internationale markten van basisproducten willen tegengaan. Tegelijk vroegen de SELA-vertegenwoordigers de bestaande regionale samenwerking nog te versterken, onder meer via het gebruik van laboratoria en de verbetering van de zaden. Ze wezen er tot slot op dat de productie van biobrandstof “niet in strijd mocht zijn met het milieu, de landbouw en de handel”.
“Er zijn ervaringen die de moeite zijn om opnieuw te bekijken, zoals de inspanning van Bolivia en Ecuador om inheemse kennis en inheemse variëteiten te redden omdat die een hoge voedingswaarde hebben en niet gekapitaliseerd zijn door de commerciële circuits”, aldus Montenegro.

100 miljoen meer


Wereldwijd is het aantal chronische hongerlijders gestegen tot 1,02 miljard, 100 miljoen meer dan in 2008, volgens cijfers van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
De FAO betwijfelt of de Milleniumdoelstelling voor honger gehaald wordt. Op de Wereldvoedseltop in 1996, toen wereldwijd 800 miljoen mensen honger leden, werd bepaald dat dit aantal mensen tegen 2015 tot 420 miljoen teruggebracht moest worden.
Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift