Een veerkrachtige samenleving

Een ecologische crisis treft de armen het meest. Sociaal werkers kunnen groene denkers bewust maken van die sociale dimensie, zegt sociaal filosoof Jef Peeters in Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling.

U spreekt nog steeds over duurzame ontwikkeling, ook al is die term zwaar beladen.
Jef Peeters: ‘Die term is nu eindelijk in het beleid doorgedrongen en zelfs in de grondwet opgenomen. Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling gaan over de kwaliteit van de samenleving. Die kwaliteit hangt nauw samen met de natuurlijke omgeving. De ecologische voetafdruk drukt dit uit: we overschrijden de draagkracht van de aarde maar de welvaart is ook ongelijk verdeeld. Daarom moeten we de milieu- en de rechtvaardigheidsdimensie samen bekijken.’

U pleit voor een paradigmaverandering, een heel nieuwe manier van kijken.
Jef Peeters: ‘Om de dubbele knoop van rechtvaardigheid en ecologische crisis te ontwarren, is een andere invulling van welzijn nodig, een invulling die niet afhankelijk is van grote materiële welvaart. Onderzoek wijst uit dat eenmaal een zeker niveau is bereikt, nog meer materieel bezit niet meer gelukkig maakt. Dat hangt samen met ons verwachtingspatroon, hoe we naar het leven kijken, wat we zinvol vinden. De ecologische crisis wijst ook op onze lotsverbondenheid. Wij zijn op elkaar aangewezen, maar het is ook de ander die zin geeft aan mijn leven en mijn identiteit. Wij zijn altijd mensen in een context.’

Waarom spreekt u over een veerkrachtige samenleving?
Jef Peeters: ‘Zonder veerkracht heeft een systeem geen vermogen zich aan te passen aan veranderingen. Maar dat alleen garandeert nog geen rechtvaardige wereld. Ook in het huidige economische systeem is veerkracht ingebouwd, al is het die snel aan het verliezen. Wat we vandaag nodig hebben, is een diversiteit aan verbindingen en relaties; de vermogens van mensen samen leggen en op een positieve manier kracht genereren voor sociale verandering. Sociaal werk kan dat niet alleen, dat moet gebeuren in samenwerking met andere sociale bewegingen.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.