Een vijfde van de wereldwijde investeringen is duurzaam

Bijna 22 procent van het wereldwijd professioneel beheerde vermogen mag als duurzaam of verantwoordelijk worden beschouwd. Dat is de conclusie van een evaluatie van de financiële sector die voor het eerst een uitgebreide kijk op het onderwerp biedt.

Bij minstens 13,6 duizend miljard dollar aan investeringen wordt rekening gehouden met het milieu, sociale gevolgen en bestuur. Negenentachtig procent van dat budget wordt geïnvesteerd door instellingen. De overige 11 procent door particuliere en kleine beleggers.

Tussen 2009 tot 2011 groeiden duurzame investeringssector in Europa met 35 procent, de Verenigde Staten kenden in dezelfde periode een groei van 22 procent. Tussen 2005 en 2012 groeide de sector met 486 procent.

Duurzame groei

Het evaluatierapport werd maandag uitgebracht en noemt de resultaten “bemoedigend in een tijd waarin grote delen van de financiële sector onder druk staan. Het toont aan dat beleggers in hoge mate belangstelling hebben in activiteiten, projecten en ideeën die duurzame groei stimuleren.”

De auteurs die in opdracht werken van de overkoepelende financiële groepering, de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), schrijven dat de bevindingen “overtuigend aantonen dat duurzaam investeren een belangrijke rol speelt op wereldvlak.”

De westerse landen spelen daarbij weliswaar de hoofdrol met de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada die samen goed zijn voor 96 procent van de investeringen. De onderzoekers van GSIA verwachten wel dat de investeringen zullen blijven stijgen in alle regio’s.

“Een aantal opkomende markten zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als een manier om buitenlandse investeerders aan te trekken”, zegt Meg Voorhes, onderzoeksdirecteur van het Amerikaanse Forum voor Duurzaam en Verantwoord Investeren (VS SIF). Ze wijst daarbij expliciet op inspanningen van Brazilië en Zuid-Afrika.

Definitieprobleem

Voor het rapport zijn de onderzoekers voor het eerst indicatoren gaan standaardiseren en hebben ze wereldwijd trends vergeleken. De GSIA stimuleert de leden ook om informatie en ervaringen tussen landen en industrieën uit te wisselen. Dat is belangrijk omdat de sector van duurzame beleggingen momenteel geen gemeenschappelijke regels hanteert en niet duidelijk is hoe de term ‘duurzaam’ precies gedefinieerd wordt.

Ook milieuactivisten uiten hun zorg over hoe sommige groene geloofsbrieven worden verstrekt. Zo kiezen bedrijven soms voor een alternatief voor fossiele brandstoffen zoals biobrandstof waarvoor westerse investeerders grote delen akkerland in Afrika opkopen.

“Investeren is noodzakelijk, maar de investeringscriteria moeten door lokale gemeenschappen worden gescreend en arbeidsomstandigheden, milieugevolgen en sociale aspecten moeten worden meegewogen”, zegt Anuradha Mittal van Oakland Institute, een onafhankelijke denktank die onder meer het probleem van landroof onderzoekt.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift