Eerste stap naar vrede in Zuid-Thailand

De Thailandse regering en de separatistische groepering Nationaal Revolutionair Front (BRN) zijn bereid om plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Opstandelingen eisen al jaren de onafhankelijkheid van drie zuidelijke provincies waar tachtig procent van de inwoners moslim zijn. Aanslagen kostten de voorbije jaren al aan 5300 mensen het leven. Maar net als bij vorige pogingen lijken de slaagkansen van deze vredesgesprekken opnieuw bijzonder klein.

  • (inzet: de drie islamitische provincies in het zuiden van Thailand)

De drie provincies waar het allemaal rond draait, zijn Pattani, Yala en Narathiwat. Op donderdag 28 februari tekende Paradorn Pattanathabutr, de chef van de Thailandse Nationale Veiligheidsraad, en Hassan Taib, vertegenwoordiger van het BRN, een intentieverklaring in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Met de ondertekening is de Thailandse regering verplicht om de opstandelingen te behandelen als volwaardige onderhandelingspartner met politieke eisen.

Vorige toenaderingspogingen waren vaak niet formeel of met onbelangrijke figuren. ‘Het is een goede start,’ zegt Pattanathabutr over de intentieverklaring. ‘We kunnen nu op zijn minst praten.’

Onduidelijkheid alom

De eisen van de separatisten zijn echter vaag, net zoals hun identiteit. Er is nog steeds weinig geweten over de strijders en de verschillende koepelgroeperingen missen een duidelijke leiding. Hassan Taib, die zichzelf leider van het BRN noemt, geniet weinig bekendheid onder de Thailandse politici. Hoewel Taib vorig jaar ook deelnam aan vredesgesprekken, hebben velen nooit van de man gehoord, zegt de Thailandse senator Anusart Suwanmongkol. Bovendien heeft Taib ook weinig invloed op de strijders op het terrein.

Weinig steun

De jonge mannen die verantwoordelijk zijn voor de vele aanslagen in de zuidelijke provincies, staan niet te popelen om te onderhandelen. Volgens Don Pathan, een Amerikaanse reporter die al meer dan tien jaar over het conflict bericht, is Sapae-ing Basor de enige bemiddelaar die voor een succes in de vredesgesprekken kan zorgen. De mysterieuze Basor wordt beschouwd als de spirituele leider van de Maleise moslims in Thailand. Hij wordt echter beschuldigd van leiding te geven aan milities en leeft al acht jaar ondergedoken. De Thailandse regering is niet meteen van plan om amnestie te schenken.

Ook Thailandse politici blijven achterdochtig. Suwanmongkol vreest dat het BRN de verklaring zal gebruiken om meer druk uit te oefenen tijdens de onderhandelingen. ‘Het BRN kan met het akkoord de internationale gemeenschap betrekken in het conflict, waaronder de Verenigde Naties.’ Prasert Chidpong, senator van de Songkhla provincie, ziet nog een ander gevaar: ‘De onderhandelingen kunnen leiden tot nog meer geweld, aangezien niet alle opstandelingengroepen akkoord gaan met het BRN.’

De gesprekken zouden over twee weken starten met Maleisië als moderator. Door aanhoudende aanslagen loopt de druk hoog op om de vredesgesprekken te starten.

Het conflict in Zuid-Thailand is een historisch conflict dat begon met de annexatie van het toenmalig sultanaat Pattani door Thailand (toen nog Siam) en Maleisië (toen nog onder Brits bestuur) in 1902. De landen hebben verschillende etnische en religieuze groepen met namen die om duidelijkheid vragen.

Maleisië telt zo’n dertig miljoen inwoners, Maleisiërs. Je kan de bevolking in drie hoofdgroepen verdelen:

  • Met 51 procent zijn de Maleiers de grootste groep. De meesten zijn moslim.
  • De 33 procent Chinese Maleisiërs zijn de rijkste groep
  • Indiase Maleisiërs vertegenwoordigen acht procent van de Maleisische bevolking. Zij kwamen als contractarbeiders in het land tijdens de Britse koloniale tijd.


Een inwoner van Thailand heet een Thailander. Ze zijn met ongeveer 67 miljoen en het land bezit een scala van etnische minderheden:

  • De Thailandse bevolking bestaat voor ongeveer negentig procent uit Thai.
  • De grootste minderheidsgroep wordt gevormd door de Chinezen, die zich vrij sterk met de Thai hebben vermengd.
  • In de vier meest zuidelijke provincies woont één miljoen Maleiers. De meeste zijn moslims. Cultureel staan ze dichter bij Maleisië dan bij Thailand.
  • In het land leven ook nog enkele honderdduizenden Indiërs en Sikhs
  • In het grensgebied met Cambodja zijn enkele streken waar Khmer leven.
  • Daarnaast hebben we nog de Akha, de Lisu, de Karen, de Hmong en de Mon in Thailand.

Ongeveer 95 procent van de Thailanders is boeddhistisch. De islamieten maken zo’n vier procent uit van de totale bevolking. In de zuidelijke provincies van het land is acht op de tien moslim.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift