Emigranten maken Latijns-Amerika steeds rijker

Voor steeds meer families in landen als Mexico, El Salvador, Ecuador en Colombia behoort een rijke oom in Amerika tot de vanzelfsprekendheden van het leven. Latijns-Amerikaanse en Caribische emigranten in de VS, West-Europa en Japan stuurden vorig jaar meer dan 32 miljard dollar naar huis - 17,6 procent meer dan het jaar daarvoor.

LATIJNS-AMERIKA/ECONOMIE: Emigranten maken Latijns-Amerika steeds rijker

WASHINGTON, 3 maart (IPS) - Voor steeds meer families in landen als Mexico, El Salvador, Ecuador en Colombia behoort een rijke oom in Amerika tot de vanzelfsprekendheden van het leven. Latijns-Amerikaanse en Caribische emigranten in de VS, West-Europa en Japan stuurden vorig jaar meer dan 32 miljard dollar naar huis - 17,6 procent meer dan het jaar daarvoor.

Het volume van die overschrijvingen stijgt ontzettend snel zegt Donald F. Terry van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Vergeleken met 2000 maakten Latijns-Amerikaanse emigranten vorig jaar bijna al 40 procent meer over aan het thuisfront. Geen andere regio geniet meer van het werk dat uitgezwermde landgenoten in andere delen van de wereld verrichten. De overschrijvingen van Latijns-Amerikaanse emigranten stellen de ontwikkelingshulp die naar de regio gaat al in de schaduw en kwamen bijna op gelijke hoogte met de buitenlandse investeringen die Latijns-Amerika in 2002 noteerde.

Van de 32 miljard dollar die Latijns-Amerikaanse en Caribische emigranten in 2002 naar huis stuurden, kwamen 25 miljard uit de VS. Ook in Japan, Spanje en Canada werken veel emigranten uit de regio die elke maand trouw geld naar achtergebleven verwanten sturen.

De IDB schat het multiplicatoreffect van de overschrijvingen op een factor drie - het geld dat de Latijns-Amerikaanse emigranten overmaken, brengt dus uiteindelijk voor ongeveer 100 miljard dollar economische activiteit voort.

Toch is die geldstroom bedenkelijk, zegt Vicki Gass of the Washington Office on Latin America (WOLA). Volgens haar illustreren de stijgende bedragen vooral de economische en sociale nood in de herkomstlanden. Steeds meer Latijns-Amerikanen kunnen in eigen land geen behoorlijk werk vinden en zich geen gezondheidszorgen of goed onderwijs voor hun kinderen veroorloven. Volgens de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Cariben (CEPAL) steeg het aantal armen in de regio tussen 1990 en 2001 met tien miljoen – in het totaal leven er nu 221 miljoen onder de armoedegrens. Ook geweld en een gebrek aan democratie zetten Latijns-Amerikanen aan te emigreren.

Maar voor Manuel Orozco, een econoom Inter-American Dialogue, een denktank die opkomt voor vrijhandel, heeft de stijging van de bedragen die migranten overmaken aan het thuisfront hoogstens gedeeltelijk te maken met de recessie in Latijns-Amerika en andere negatieve aspecten van het leven in de regio. De aantallen migranten stijgen volgens hem omdat er nu eenmaal steeds meer internationale contacten zijn.

In elk geval worde de bedragen die migranten naar huis sturen almaar belangrijker voor de economieën in Latijns-Amerika. Volgens de IDB spande Mexico vorig jaar de kroon met 10,5 miljard dollar. De landen van Centraal-Amerika haalden 5,5 miljard dollar binnen, de Cariben 5,45 en de Andeslanden 5,4 miljard dollar. In zes landen maken de overschrijvingen van migranten meer dan 10 procent uit van het bruto binnenlands product: Nicaragua (29,4 procent), Haïti (24,2 procent), Guyana (16,6 procent), El Salvador (15,1 procent), Jamaica (12,2 procent) en Honduras (11,5 procent). De gemiddelde Latijns-Amerikaanse migrant stuurt maandelijks 200 à 250 dollar naar huis. Mexicanen halen een gemiddelde van 300 dollar.

Emad Mekay

Xml=3

REF.: LA IF PR

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift