EU blijft hameren op onderhandelingen over investeringen

De Europese Unie wil op de aanstaande
WHO-ministerconferentie in Cancún de onvermijdelijke afbouw van haar
landbouwprotectionisme zo duur mogelijk verkopen. Een belangrijke pasmunt
zijn multilaterale regels voor buitenlandse investeerders. De EU wil in
Cancún de modaliteiten vastleggen om te kunnen beginnen met
onderhandelingen over een multilateraal investeringsakkoord. De
ontwikkelingslanden kondigen harde weerstand aan.


Investeringsregels zijn het meest controversiële onderdeel van de
zogenaamde Singapore Issues, internationale afspraken die multinationals
bij grensoverschrijdende activiteiten meer rechtszekerheid moeten geven. Op
de vorige WHO-ministerconferentie in Doha kon geen akkoord worden bereikt
over een begin van onderhandelingen, zodat de zaak nu opnieuw opduikt op de
agenda van Cancún.

De Europese Unie betoogt samen met Japan, Zuid-Korea en Zwitserland dat een
investeringsakkoord meer bedrijven, technologie en kapitaal naar
ontwikkelingslanden zal lokken. De Verenigde Staten staan weifelachtig
tegen een multilateraal akkoord zolang het niet dezelfde garanties kan
bieden als bilaterale investeringsakkoorden. De VS vragen ook regels voor
financiële groepen die actief willen worden op buitenlandse aandelenmarkten.

Het thema van de investeringen stuit bij ontwikkelingslanden en ngo’s op
heel wat scepsis. Peter Hardstaff van de World Development Movement (WMD)
bestrijdt dat een akkoord zal leiden tot meer directe grensoverschrijdende
investeringen. Integendeel, we vrezen dat een investeringsakkoord ten
koste zal gaan van de bestaande investeringsvoorschriften die heel wat
landen flink geld opleveren, zegt Hardstaff, Ook rijke landen hebben hun
economie ooit afgeschermd tegen buitenlandse investeerders, maar willen dat
recht nu ontzeggen aan landen in ontwikkeling.

Een WHO-akkoord zou het liberaliseringsprincipe cementeren ten koste van de
beleidsautonomie van de regeringen. Wanneer investeringsakkoorden niet
werken, moet de overheid kunnen tussenkomen, zegt Hardstaff. Om die reden
zijn ook Brazilië, Indonesië, India, de Filipijnen, Egypte, Venezuela,
Maleisië, Thailand, Cuba, Jamaica en de 49 Minst Ontwikkelde Landen gekant
tegen een investeringsakkoord.

Wanneer financiële instellingen de vrije hand krijgen om te gaan speculeren
op buitenlandse beurzen, kunnen ze hun geld ook plots weer terugtrekken
wanneer de beleggingen niet lucratief genoeg blijven. Nationale regeringen
krijgen daardoor minder mogelijkheden om op te treden tegen gevaarlijke
fluctuaties op de aandelenmarkten.

Ook de landbouwsector loopt gevaar, althans volgens de Britse ngo
ActionAid. Wanneer nieuwe sectoren waaronder landbouw worden opengesteld
voor investeerders, komen de voedselveiligheid en de landrechten van arme
mensen in het gedrang. De EU brengt met haar hardnekkig aandringen op
investeringsregels de hele Doha-onderhandelingsronde in gevaar, aldus de
ngo. De ministerverklaring van Doha stelt evenwel dat
investeringsonderhandelingen enkel kunnen beginnen wanneer er in Cancún een
expliciete consensus wordt gevonden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2859   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift