EU moet haar nabuurschapsbeleid grondig herzien

De Europese Unie moet een nieuw beleid voeren ten aanzien van haar zuidelijke buren. In dat beleid moeten niet alleen de politieke rechten in aanmerking worden genomen. Ook de economische en sociale rechten moeten daarin een belangrijk criterium zijn. Dat vragen ngo’s uit verschillende Arabische landen.

  • Ziad Abdel Samad van de ngo ANND: 'Duurzame ontwikkeling moet het doel zijn.'

‘De opstanden in de Arabische landen zijn niet alleen het resultaat van een falend politiek beleid. Ook de economische benadering heeft gefaald en dat gegeven wordt niet genoeg vertaald in het nieuwe nabuurschapsbeleid dat door de EU uitgedokterd werd als antwoord op de Arabische Lente’, zegt Ziad Abdel Samad van het Netwerk van Arabische ngo’s voor Ontwikkeling (ANND). ‘Het bewerkstelligen van politieke hervormingen is niet voldoende. In het beleid van de EU ten opzichte van haar zuidelijke buren moet duurzame ontwikkeling de doelstelling zijn.’

En voor men dus aan onderhandelingen begint over vrije handel en het creëren van een gunstig klimaat om nieuwe investeringen aan te trekken, moeten er garanties komen dat die investeringen schendingen van sociale en economische rechten niet in de hand werken. ‘Want als het de bedoeling is om in de regio economische groei te realiseren, stellen we vast dat er de laatste jaren wel degelijk groei was’, zegt Ziad Abdel Samad. ‘Maar dat heeft schendingen van mensenrechten niet tegengehouden, integendeel. De liberalisering van de economie heeft tot meer werkloosheid, armoede en uitsluiting geleid.’

Landbouw

 

Een sector die de laatste jaren bijzonder onder druk kwam te staan is de landbouw. Kleine boeren zijn het slachtoffer van de opening van de markten en de beperking van de steun aan lokale producenten. ‘Ook de voedselindustrie is een bijzonder belangrijke sector in de economie van de Arabische landen’, zegt Ziad Abdel Samad. ‘Maar het is een kwetsbare sector die niet goed georganiseerd is en daardoor onder de zware concurrentie van buitenlandse producten lijdt.’

Een herziening is dus nodig, gebaseerd op een echte evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid van de EU. De nadruk zou op duurzame ontwikkeling moeten liggen en niet op economische groei.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2848   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur