EU stemt in met uitwisseling bankgegevens VS

Het Europees Parlement zal morgen (8 juli) zeer waarschijnlijk een overeenkomst over de uitwisseling van bankgegevens met de Verenigde Staten goedkeuren. In februari werd het plan nog verworpen vanwege de privacygevoeligheid van de gegevens.
De overeenkomst, die op details werd aangepast, heeft zijn wortels in Amerikaanse pogingen inzage te krijgen in gegevens van Swift, een Belgisch bedrijf dat uitwisseling tussen banken faciliteert. Door middel van dagvaardingen wisten de VS na de terroristische aanslagen van 11 september inzage te krijgen in die gegevens.
Hoewel informatie over miljoenen individuen de oceaan over ging, werd het publiek hierover pas in 2006 geïnformeerd, na een publicatie in de Amerikaanse krant New York Times.
De VS en Europa hebben nu een akkoord bereikt dat het mogelijk maakt voor Washington om binnen een wettelijk kader gegevens in te zien. Burgerrechtenorganisaties zijn niet blij met de overeenkomst. Zij wijzen erop dat mensen nergens verhaal kunnen halen als hun gegevens misbruikt worden. De nieuwe privacywetgeving in de VS biedt alleen bescherming bij misbruik van gegevens van Amerikanen.

Bezwaren


Aan de belangrijkste bezwaren van burgerrechtenorganisaties is niet tegemoet gekomen in de aangepaste versie van de overeenkomst. “De fundamentele punten die de eerste keer werden verworpen door het parlement, staan nog steeds in de tekst”, zegt Joe McNamee van European Digital Rights. “De hoeveelheid gegevens waar het om gaat, is vrijwel hetzelfde gebleven.”
Swift heeft onder meer namen van rekeninghouders en rekeningnummers. Omdat het om zoveel gegevens gaat, protesteerde  Peter Hustinx, Europees toezichthouder voor Gegevensbescherming, tegen het eerste concept omdat het gaat om “het privé-leven van alle Europeanen.” Er zijn geen garanties dat de informatie niet lange tijd bewaard blijft, nadat is gebleken dat die informatie niet van belang is voor een onderzoek, zei hij. In het nieuwe akkoord is vastgelegd dat gegevens niet voor onbepaalde tijd bewaard mogen worden.

Minst slecht optie


Volgens Alexander Alvaro, een Duitse liberale parlementariër die het antwoord van het Europees Parlement op het akkoord formuleerde, zijn er sinds februari “duidelijke concessies” gedaan. Europa kan overdracht van gegevens blokkeren als er misbruik van gemaakt wordt, zegt hij.
Hoewel Alvaro steun krijgt van de meerderheid in het parlement, zijn er ook parlementariërs die kanttekeningen maken bij de overeenkomst. Volgens Jan Philipp Albrecht van de Duitse Groenen, is er niets veranderd. “Er worden nog steeds allerlei persoonlijk gegevens van onschuldige Europeanen naar de VS gestuurd.”
De Nederlandse europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66), zegt het akkoord alleen te steunen omdat er geen betere deal uit te halen viel. “Er is geen reden tot juichen, maar het is de minst slecht optie”, zei ze.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift