EU-verdrag beloont Israël ondanks wandaden

Israël blijft het Internationaal Recht in voornamelijk de Westbank met de voeten treden. Toch zal de EU morgen (dinsdag 24 juli) de handelsrelaties met Israël aanhalen. Dit leidt tot een zeer inconsistent beleid ten aanzien van het Israël-Palestina conflict.

  • cc al.libertad Een deel van de zogenaamde verdedigingsmuur van Israël in Bethlehem. cc al.libertad

De Europese Unie (EU) staat op het punt haar diplomatieke en handelsrelaties met Israël deze week uit te breiden. Het pakket met een totaal van zestig akkoorden werd reeds in 2000 onderhandeld maar wordt nu geconcretiseerd. Ondanks de recente veroordeling van Israëls daden in de Westbank door alle 27 EU lidstaten, werd het akkoord reeds unaniem goedgekeurd door de ministers van Buitenlandse Zaken, getuigde een diplomaat anoniem in The Guardian.

Amper een maand geleden waarschuwden Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, en de Europese ministers van Buitenlandse Zaken nog dat het beleid van Israël een vredevolle oplossing tussen Israël en Palestina in gevaar brengt.

De verdere uitbouw van de muur op de Westelijke Jordaanoever en de joodse nederzettingen, illegaal onder het Internationaal Recht, zorgen namelijk voor uithuiszettingen, gedwongen verplaatsing van bedoeïenengemeenschappen en het afsnijden van Palestijnse gezinnen van hun landbouwgrond en waterbronnen.

Vertekening

De EU stelde verder ook geen wijzigingen aan de grenzen van voor 1967 te aanvaarden, en dus ook geen nederzettingen die zich deels of volledig op Palestijns grondgebied bevinden. Maar Israël zet zijn provocerende beleid voort en noemde de EU-veroordeling ‘vertekend en een eenzijdige voorstelling van de realiteit’.

‘Dat Europa zo belangrijk is voor Israëls handel is een potentieel krachtig maar jammer genoeg onbenut drukkingsmiddel’

Het Israëlische ministerie van Defensie blijft daarom gerechtelijke goedkeuringen aanvragen voor het verdere slopen van gemeenschappen die zich volgens Israël in een gemilitariseerde zone bevinden. Hierbij werden reeds tientallen door de EU gefinancierde projecten, zoals waterputten en huizen, verwoest, meldt The Guardian. Bovendien besliste Eerste Minister Netanyahu op 8 juni nog eens achthonderd nederzettingen in bezet gebied te bouwen.

Verbijsterend

Volgens het vernieuwde akkoord zal onder meer de samenwerking op het vlak van migratie, landbouw en energie versterken. Israël krijgt bovendien een gemakkelijkere toegang tot de Europese markten. Maar liefst zestig procent van Israëls handel wordt naar de EU uitgevoerd. Israël zou bijgevolg veel voordeel doen aan dit akkoord. Dat Europa zo belangrijk is voor Israëls handel is een potentieel krachtig maar jammer genoeg onbenut drukkingsmiddel, vertelt een diplomaat aan The Guardian.

Dit inconsistente beleid is verbijsterend, zegt een andere diplomaat. ‘De meeste ministers durven zich duidelijk niet te kritisch uit te laten tegenover Israël omdat niemand de joodse gemeenschap of Washington in het harnas wil jagen.’

Een van de meest controversiële punten in het akkoord is het toevoegen van enkele nieuwe regio’s voor samenwerking. Tot nu toe kon Israël geen voordelige exportvoorwaarden verkrijgen voor goederen geproduceerd in de illegale nederzettingen. Met dit akkoord zal dit echter veranderen. Hiermee wordt de controle van Israël over goederen geproduceerd in de nederzettingen in de Westbank, voor de eerste keer officieel aanvaard. Bovendien werd er een financiële steun ingepland ter waarde van veertien miljoen euro, verdeeld over zeven jaar.

Geen beloning!

De EU verdedigde zich door te stellen dat het pakket geen beloning is maar slechts een uitvoering van een reeds bestaand plan. Ook Paul Hirschson, woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, neemt het op voor het actieplan. ‘Met de wankele economische situatie in Europa, zou het heel dom van hen zijn hun eigen economie te schaden door een ander sancties op te leggen.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift