Europees Parlement mist kans om biobrandstoffen aan te pakken

Op 11 september stemde het Europees Parlement in Straatsburg over een voorstel om het gebruik van biobrandstoffen in transport. In een bijzonder nipte stemming koos het parlement voor een beperking van biobrandstoffen afgeleid van voedselgewassen tot 6% van het totale brandstofverbruik in het transport. Dat compromis betekent nog steeds een stijging van het huidige verbruik.

Bovendien koos het parlement ervoor om de onderhandelingen met de Europese instellingen te vertragen, zodat het bijna onmogelijk wordt om voor de verkiezingen in mei 2014 nog een akkoord te bereiken. Daarmee legt het parlement de oproep van meer dan 240 000 mensen die de petitie van Europese NGO’s  ondertekenden naast zich neer.

Het parlement moest zich uitspreken over een voorstel van de Commissie dat een antwoord moest bieden op de negatieve impact van biobrandstoffen in de Europese Unie. Biobrandstoffen moesten het transport klimaatvriendelijker maken. Vandaag blijkt dat biobrandstoffen waarvoor landbouwgrond nodig is honger verergert en vaak zelfs voor meer uitstoot van broeikasgassen kan zorgen.

De stijgende vraag naar biobrandstoffen heeft ertoe geleid dat meer land in gebruik wordt genomen. Dat leidt op zijn beurt tot ontbossing en doet meer broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen. Dat fenomeen staat bekend als ‘indirect land use change’ (indirecte herbestemming van land of ILUC). Het parlement sprak zich uit voor de opname van die ILUC-factoren in de berekening van de broeikasgasuitstoot van biobrandstoffen. Die maatregel zou echter niet op alle regels m.b.t. biobrandstoffen toegepast worden en pas vanaf 2020 ingaan. Tot dan zullen biobrandstoffen met een nefaste klimaatimpact nog altijd verkrijgbaar zijn aan de pomp.

Nur Hidayati, campagneleider van 11.11.11-partner WALHI, in The Guardian: “The people of Indonesia will be disappointed to hear that the European parliament has failed to agree any meaningful action to reduce Europe’s demand for palm oil, which is driving deforestation and conflict in our country.”
Bij de finale stemming weigerde het parlement de rapporteur van het dossier, de Franse voormalige minister van leefmilieu Corinne Lepage, een mandaat te geven om met de andere Europese instellingen te onderhandelen over het voorstel. Dat betekent dat het dossier pas na de verkiezingen van 2014 opnieuw op tafel zal liggen. Dat zorgt voor nodeloze onzekerheid. Voor producenten en consumenten, maar vooral voor de miljoenen mensen die elke dag geconfronteerd worden met volatiele voedselprijzen, ontbossing en landroof.

Hoewel het slechtst mogelijke scenario is vermeden, betekent deze stemming een gemiste kans. Het parlement slaagde er duidelijk niet in een keuze te maken. Het geeft toe dat biobrandstoffen afgeleid van voedselgewassen nefast zijn voor mens en milieu, maar blijft ze wel ondersteunen. Binnenkort zullen ook de Europese lidstaten zich uitspreken over het dossier. Het valt te hopen dat ze de uitbreiding van schadelijke biobrandstoffen een halt kunnen toeroepen en werk maken van echte duurzame oplossingen voor een groener transport.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3091   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift