Europees rapport roept op tot evaluatie veiligheidsbeleid

Tien jaar na 11 september heeft de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken een rapport goedgekeurd dat oproept tot een grondige evaluatie van het Europese veiligheidsbeleid. Er is echter door de Europese Volkspartij (EVP), de grootste politieke fractie in het Europese Parlement, zware kritiek geuit op dit rapport.

Het rapport dat geschreven is door Sophie In’t Veld, EU-parlementslid van de Liberale fractie, roept op om het Europese antiterreurbeleid te onderwerpen aan een grondige evaluatie. In’t Veld wil daarbij vooral focussen op de impact die het veiligheidsbeleid heeft op de burgerrechten.

Daarnaast wordt er ook opgeroepen tot een onderzoek naar de uitwassen van het veiligheidsbeleid, zoals de CIA-gevangenissen die een aantal jaren geleden ontdekt werden in Europa. ‘Het doel van het antiterreurbeleid is het beschermen van de democratie en van de burgerrechten en niet het ondermijnen van deze vrijheden’, zo stelt het rapport.

EVP hekelt rapport

In een persbericht dat vorige week werd uitgestuurd door Europees parlementslid Ágnes Hankiss, wordt het rapport echter zwaar op de korrel genomen. Vooreerst wordt de timing van het rapport, tien jaar na 11 september, als onrespectvol beschouwd. Daarnaast luidt Hankiss’s kritiek op het rapport dat er te veel wordt uitgegaan van het ‘vooroordeel’ dat geheime diensten de mensenrechten schenden. Maar ook de voorgestelde methode van evaluatie, op basis van geheime informatie, wordt als onrealistisch en gevaarlijk beschouwd.

‘Het demoraliseren van antiterrorisme, vooral vandaag de dag, is een bewijs van onverantwoordelijkheid. De EVP wil geen rapport ondersteunen dat de veiligheid van miljoenen burgers in gevaar brengt’, zo besluit het persbericht.

Sophie In’t Veld vindt het verbazingwekkend dat de EVP op deze manier reageert. In’t Veld stelt dat het rapport ‘nu juist oproept tot een debat op basis van feiten, in plaats van aannames.’ Maar, zo zegt In’t Veld nog, ‘de EVP wil geen evaluatie om die feiten boven tafel te krijgen. Dan concludeer ik dus maar dat de EVP kennelijk liever blijft bij ideologie en ongefundeerde aannames.’ Vanwege de kritiek die het rapport krijgt, heeft In’t Veld de stemming ervan in het Europees Parlement uitgesteld.

Europese controle op geheime diensten

Begin september keurde de Raad van Europa al een rapport goed dat het Europese veiligheidsbeleid zwaar bekritiseerde. Daarin pleitte de Raad van Europa, net als Sophie In’t Veld, voor een betere controle van geheime diensten op Europees niveau. ‘Ik juich het toe dat de samenwerking en uitwisseling tussen geheime diensten steeds intensiever wordt, en ook het ontstaan van een soort van proto-Europese geheime dienst. Maar dan moeten er wel arrangementen komen voor parlementaire controle daarop’, zegt In’t Veld.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

  • Bram Vranken studeert Conflict and Development aan de UGent en is in april een maand in Bangladesh voor zijn scriptie over landloze boeren, voedselsoevereiniteit en klimaatverandering.