Europese bedrijven scherpen tweestrijd tussen Peru enChili om Boliviaans aardgas aan

De Frans-Belgische nutsgroep Tractebel speelt
samen met vier andere Europese bedrijven een belangrijke rol in een dispuut
over Boliviaans aardgas dat in La Paz voor hoogspanning zorgt en ook Peru en
Chili tegen elkaar opzet. Tractebel en het Franse TotalFinaElf proberen
Bolivia ervan te overtuigen het aardgas via Peru uit te voeren, terwijl
Pacific LNG - een consortium van British Gas, British Petroleum en het
Spaanse Repsol-YPF - voor een pijplijn over Chileens grondgebied lobbyen. De
Boliviaanse regering is voor de Chileense optie, de oppositie kiest voor de
Peruaanse oplossing of is helemaal tegen de uitverkoop van de Boliviaanse
bodemrijkdommen.

In de ondergrond van de Zuid-Boliviaanse provincie Tarija gaan grote
aardgasreserves schuil - de energetische waarde ervan zou gelijk zijn aan
die van vijf miljard vaten aardolie. De Boliviaanse regering heeft plannen
om dat gas te exporteren naar de VS en Mexico. Maar omdat Bolivia aan het
eind van de 19de eeuw zijn enige kustregio verloor in een oorlog tegen
Chili, kan het Boliviaanse gas alleen via een pijplijn over het grondgebied
van een buurland naar een exporthaven worden gevoerd.


De Peruaanse regering heeft Bolivia voorgesteld een aardgaspijplijn te
bouwen naar zijn zuidelijke havenstad Ilo, als een onderdeel van een plan
voor territoriale en economische integratie. De twee landen zouden een
speciale economische zone oprichten voor de duur van 99 jaar en Bolivia zou
een bevoorrechte partner worden van Peru. Voor het aardgasproject krijgt
Bolivia vrije doorgang doorheen Peru; de exporthaven en een gebied van 1000
hectare eromheen zouden onder Boliviaans beheer komen.

Maar de weg van de Boliviaanse aardgasvelden naar de Chileense haven van
Mejillones is 260 kilometer korter dan de verbinding tussen Tarija en Ilo.
Volgens Chileense schattingen zou die optie daardoor 600 miljoen dollar
goedkoper uitvallen, al houdt de Peruaanse overheid het bij een verschil van
300 miljoen. Volgens Chileense krantenberichten heeft de Boliviaanse
president Gonzalo Sánchez de Lozada een voorkeur voor Mejillones als
uitvoerhaven. Maar de president heeft een beslissing uitgesteld omwille van
de verhitte discussies die de pijplijn in Bolivia losmaakt.

De Nueva Fuerza Republicana (NFR), een oppositiepartij, kant zich tegen de
Chileense optie vanwege het traditionele antagonisme tussen Bolivia en
Chili. De regering is aangewezen op samenwerking met de oppositie, want het
project heeft in het parlement een tweederdemeerderheid nodig. De leider van
het NFR, de voormalige presidentskandidaat Manfred Reyes Villa, verzekerde
de Peruaanse autoriteiten twee weken geleden bij een bezoek aan Lima dat
zijn partij vasthoudt aan Ilo als uitvoerhaven voor het Boliviaanse aardgas.

Evo Morales, de leider van de Movimiento al Socialismo (MAS) die als tweede
eindigde in de presidentsverkiezingen van mei, verzet zich tegen de plannen
de exploitatie van de Boliviaanse aardgasvoorraden aan buitenlandse
ondernemingen toe te vertrouwen. Morales heeft een groot deel van de
arbeidersbeweging en de inheemse bevolking achter zich. Maar in Tarija zijn
de publieke opinie en plaatselijke politici dan weer gewonnen voor de
Chileense optie.

Stilaan moet de Boliviaanse regering de knoop doorhakken als ze zich wil
houden aan het tijdsschema dat door Amerikaanse kandidaat-importeurs is
vooropgesteld. Maar ook vanuit het buitenland wordt er op de regering in La
Paz in verschillende richtingen druk uitgeoefend. Twee weken geleden kreeg
de regering de Britse energieminister Brian Wilson op bezoek, die zijn
gewicht zette achter een offerte van het consortium Pacific LNG - met
British Gas, British Petroleum en het Spaanse Repsol-YPF - voor de
exploitatie van de aardgasvoorraden in Tarija. Pacific LNG is voorstander
van een pijplijn naar Mejillones. Maar volgens Francisco Urrunaga, een
voormalige directeur van de Peruaanse Minerobank, geven vertegenwoordigers
van Tractebel and TotalFinaElf tegengas met voorstellen waarin de Peruaanse
optie wordt verdedigd.

De belangen van Chili en Peru zijn nog groter. Voor Peru zou de aanleg van
een pijplijn naar Ilo een schakel vormen in een hele reeks van
samenwerkingsprojecten op het vlak van energie en handel die al op het
getouw staan binnen de Andesgemeenschap. Van dat handelsblok maken naast
Peru en Bolivia ook Colombia, Venezuela en Ecuador deel uit.

Chili wil de industriële ontwikkeling in het achtergebleven noorden van het
land aanzwengelen, en zou het Boliviaanse aardgas ook zelf willen invoeren.
Aardgas is relatief goedkoop en milieuvriendelijk, en de aardgasvelden in
Bolivia liggen geruststellend dichtbij.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3146   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift