Europese chemicaliën worden veiliger

Het gebruik van chemische stoffen in Europa is veiliger geworden sinds de invoering van de zogenaamde Reach-wetgeving. Dat besluit de Europese Commissie na een evaluatie nu de wetgeving vijf jaar van kracht is.

Reach staat voor Registratie, Evaluatie en Authorisatie van Chemische stoffen. De wetgeving werd vijf jaar geleden in het leven geroepen om de risico’s door gevaarlijke chemische stoffen te beperken voor de consument, werknemers en het milieu. Als stoffen als gevaarlijk bestempeld worden, moet er op termijn een veiliger alternatief voor gezocht worden.

Implementatie

Vijf jaar na de invoering van de wetgeving is de implementatie volop aan de gang, stelt de Commissie. Bedrijven hebben inmiddels 30.601 keer aangifte gedaan van 7.884 chemische substanties bij het Europees Chemicaliënagentschap.

Sinds de invoering van de wetgeving is informatie over chemische stoffen beter beschikbaar en een beter risicobeheer maakt dat de veiligheidsrisico’s verminderd zijn. Die trend zal zich waarschijnlijk voortzetten, stelt het rapport, want de industrie zoekt naar alternatieven voor de meest gevaarlijke stoffen.

Wetgeving werkt

Het rapport besluit dat de wetgeving goed werkt en dat er geen grote bijsturingen nodig zijn. Toch zijn er enkele zaken die beter kunnen, zoals het nazicht op het terrein. Dat is de verantwoordelijkheid van de lidstaten, en die zouden daarvoor de coördinatie moeten verbeteren.

Een ander pijnpunt is de administratieve last voor kmo’s. De Commissie kondigt aan dat ze de registratiekosten voor die kleinere ondernemingen wil verlagen, maar wijst ook op de positieve effecten voor de bedrijven. Door de harmonisering van de interne markt is Reach een motor voor groei en versterkt de wetgeving de concurrentiepositie van de Europese bedrijven, zegt ze.

“Dit rapport toont dat Reach werkt”, zegt Janez Potočnik, EU-commissaris voor Leefmilieu. “Bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid, en het resultaat is betere informatie over de chemicaliën die ze produceren en op de markt brengen. We hebben een goede start genomen, maar er is natuurlijk nog werk te doen om de bescherming van de volksgezondheid en het milieu te verzekeren. Met Reach kan onze chemische industrie een wereldleider in innovatie worden.”

Kritiek

Milieuverenigingen zijn blij met de vooruitgang, maar wijzen ook op de achterpoortjes in de wetgeving. Zo is Reach vooral streng voor nieuwe chemische stoffen, en moeten die enkel geregistreerd worden als er meer dan een ton per jaar van geproduceerd wordt. Bijzonder giftige stoffen die onder die drempel blijven, worden dus niet in de database opgenomen.

Volgens de verenigingen verloopt het registratie- en evaluatieproces nog veel te traag, en worden elk jaar veel te weinig gevaarlijke stoffen geïdentificeerd. Heel wat lidstaten hebben zelfs nog geen enkele stof geregistreerd voor een uitfasering.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2834   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift