Europese Commissie gewonnen voor socialere globalisering

De Europese Unie heeft zowel in haar lidstaten als in ontwikkelingslanden inspanningen geleverd om economische en sociale vooruitgang hand in hand te laten verlopen, maar ze kan nog meer doen. Dat zegt een nieuw rapport van de Europese Commissie.

De positieve effecten van de globalisering zijn zichtbaar, maar de voordelen zijn nog ongelijk verdeeld, zo stelt het rapport ‘The social dimension of globalisation’ dat de Commissie woensdag bekendmaakte. Om echt duurzaam te zijn, moet de globalisering leiden tot een evenwichtigere sociale ontwikkeling voor iedereen, en de inspanningen van de Unie tegen de negatieve effecten van globalisering kunnen nog worden versterkt. Om te beginnen binnen de Unie zelf.

Het rapport is een rechtstreeks antwoord op een eerdere studie die de Wereldcommissie voor de Sociale Dimensie van Globalisering in februari publiceerde, op vraag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dat rapport riep op tot de oprichting van een internationale Raad voor Economische en Sociale Zekerheid om een eerlijkere globalisering te krijgen.

Het rapport benadrukt dat het buitenlandse beleid van de Unie de sleutel voor een socialere globalisering. De Unie krijgt goede punten voor haar steun aan sociale basisrechten in ontwikkelingslanden en voor de promotie van ‘global governance’, maar het kan nog beter. Het rapport roept op tot de oprichting van een internationale raad, tot meer dialoog met bilaterale partners over duurzame ontwikkeling en tot inspanningen voor een ontwikkelingsvriendelijke afloop van de - momenteel haperende - Doha-ontwikkelingsronde van de Wereldhandelsorganisatie.

Socialer globaliseren is niet enkel een taak van de industrielanden, stelt het rapport. De EU kan politieke en financiële steun bieden, maar uiteindelijk zijn het de ontwikkelingslanden zelf die voor hun interne beleid instaan.

De Europese ngo’s reageren gematigd enthousiast op de Europese reactie op de studie van de Wereldcommissie. Giampiero Alhadeff, secretaris-generaal van de ngo’s Solidar, waarschuwt wel dat ontwikkelingslanden zelf weinig manoeuvreerruimte overhouden als hun ruimte om een sociaal, economisch of ecologisch beleid te voeren wordt beperkt door de internationale financiële instellingen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3196   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift