Europese Commissie legt regels vast voor vingerafdrukken op paspoort

De Europese Commissie heeft woensdag (28 juni) de technische specificaties goedgekeurd over de registratie van vingerafdrukken op Europese paspoorten. Alle Europese landen kunnen nu ook die biometrische gegevens op internationale paspoorten beginnen opslaan. Dat levert op termijn een gigantische databank met persoonsgegevens op. Er is geen gevaar voor de privacy, beweert de Europese Commissie.
Begin dit jaar keurde de Commissie al regels goed voor de elektronische registratie van pasfoto’s en handtekeningen. De deadline voor de invoering daarvan ligt nu definitief vast: op 28 juni 2009 moeten alle Europese landen vingerafdrukken en foto’s opslaan op een chip die is ingebouwd op het paspoort.

Het gaat om een gigantische logistieke operatie: gemeentehuizen moeten apparatuur krijgen om vingerafdrukken in te scannen en alle douanekantoren in de Unie moeten uitgerust worden met materiaal om de elektronische chip te lezen. Europees Commissaris Franco Frattini heeft het ervoor over. “Dit is een belangrijke stap om paspoorten veiliger en betrouwbaarder te maken. Ik ben trots dat de EU als eerste paspoorten uitreikt met een strikte bescherming tegen ongeoorloofde toegang.”

In België, dat een pioniersrol speelt inzake elektronische identificatie, werd het biometrische paspoort met ingebouwde microchip al in november 2004 ingevoerd voor nieuwe gebruikers. Tot dusver staan daar hoogstens een digitale pasfoto, persoonsgegevens en een handtekening op.

Mogelijk zal België vroeger dan de deadline van 2009 beginnen met het registreren van vingerafdrukken. “België heeft al een voorsprong met het biometrisch paspoort van de eerste generatie”, zegt en woordvoerder van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. “De uitbreiding met vingerafdrukken zal vlot verlopen dankzij onze expertise met het scannen voor vingerafdrukken bij de uitreiking visums. In sommige Belgische gebeurt dat al sinds een jaar.” Wanneer de eerste vingerafdrukken in België worden afgenomen, kan Buitenlandse Zaken niet zeggen. Het moet eerst de nieuwe technische en juridische normen bestuderen. Wel zeker is dat, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten, de registratie van vingerafdrukken niet zal gebeuren met inkt maar door middel van een beeldscherm met scan.

superdatabank

Privacy-waakhonden toonden zich bezorgd over de elektronische verwerking van biometrische gegevens. Zo waarschuwde het European Data Protection Supervisor (EDPS), de EU-instantie die de bescherming van persoonlijke gegevens controleert, in maart voor de risico’s van het ‘interoperationeel’ maken van databanken. Het gebruik van biometrische gegevens als unieke sleutel in een databank laat immers toe om verschillende databanken (bijvoorbeeld strafbladen, visums of signalementen) op elkaar af te stemmen. Die functionaliteit is precies het stokpaardje van de Europese Commissie.

Interoperationele databanken doen veiligheidsdiensten watertanden, maar het linken van databanken is volgens EDPS niet zonder gevaar voor de Europese burger. “De betrouwbaarheid van biometrische gegevens wordt overschat”, stelde EDPS-baas Peter Hustinx. In superdatabanken kan je soms verbanden terugvinden die er in werkelijkheid niet zijn.

Volgens de Europese Commissie zijn er in de zopas goedgekeurde technische regels voldoende garanties om te vermijden dat het misloopt met de Europese superdatabank. Omdat de foto’s en vingerafdrukken op paspoorten “gevoelige informatie” zijn worden “heeft de Europese Commissie beslist om ze te gebruiken met “Extended Access Control”, een nieuw systeem dat in diverse Europese landen werd uitgetest. “De EU zal dit systeem als eerste ter wereld toepassen.” Bij de EDPS onthouden ze zich voorlopig van commentaar. “We waren niet betrokken bij het opstellen van deze normen. We willen de teksten eerst onderzoeken”, zegt een woordvoerder.

Het is overigens nog onduidelijk of ook de Amerikaanse veiligheidsdiensten, die momenteel onder vuur liggen omwille van de Swift-affaire, op termijn toegang krijgen tot de databanken. “Op dit moment krijgen enkel de Europese lidstaten toegang tot de data met de vingerafdrukken”, stelt de persmededeling van de Europese Commissie. “Of derdelanden (van buiten de Unie, red.) toegang krijgen, moet op een later tijdstip beslist worden. Niettemin is volledige interoperationaliteit voorzien indien de EU zou beslissen om toegang te geven tot derdelanden.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift