Europese experten hervestiging vluchtelingen wisselen kennis uit

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block kondigde op vrijdag 25 mei aan dat België in de loop van 2013 aan 100 vluchtelingen een nieuwe thuis zal bieden. België beloofde deze 100 plaatsen voor het hervestigen van vluchtelingen aan de Europese Commissie in het kader van het recent aangenomen gemeenschappelijk EU-hervestigingsprogramma (joint EU resettlement scheme) waarmee Europa haar steun voor hervestiging wil benadrukken.

  • Willemjan Vandenplas Lancering van de 'Resettlement saves lives - 2020' campagne die streeft naar 20.000 hervestigde vluchtelingen per jaar in de Europese Unie tegen 2020. Willemjan Vandenplas
  • Willemjan Vandenplas De deelnemers aan de conferentie leefden zich in het traject van een vluchteling. Foto van het Dhadaab vluchtelingenkamp in Kenia. Willemjan Vandenplas
  • Willemjan Vandenplas De tenten van UNHCR dienen als eerste opvangplaats van de vluchtelingen in een vluchtelingenkamp, daarna gaat men over tot de screening van de vluchtelingen of zij eventueel in aanmerking komen op hervestiging. Willemjan Vandenplas
  • Willemjan Vandenplas Een verantwoordelijke van IOM, ICMC of UNHCR gaat in gesprek met de vluchtelingen om hun situatie beter te kunnen begrijpen en selecteert de vluchtelingen die het hoogste nood hebben aan hervestiging omwille van ziekte, politieke redenen, … Willemjan Vandenplas
  • Willemjan Vandenplas Als de vluchteling geselecteerd is dan wordt er een videoconferentie georganiseerd met het gastland, omdat er geen internationale regelgeving bestaat in verband met immigratie, beslissen de gastlanden over de verdere stappen. Willemjan Vandenplas
  • Willemjan Vandenplas I felt better… het doel van poging tot hervestiging. Willemjan Vandenplas
  • Willemjan Vandenplas Links: Dr. Malalai Rahim, hervestigd vluchteling en Vluchteling van het Jaar 2012, in Finland. In het midden Rui Tavares, Europarlementslid die het Europese Parlement vertegenwoordigt inzake hervestiging Willemjan Vandenplas
  • Willemjan Vandenplas Malmström, EU-commisaris voor Binnenlandse Zaken, beklemtoonde haar steun voor hervestiging en het belang voor Europa om wereldwijd vluchtelingen te helpen. Willemjan Vandenplas

België ontvangt voor elke hervestigde vluchteling een financiële steun van 6.000 euro via het Europees Vluchtelingenfonds van de Europese Commissie. De Europese Commissie geeft deze extra financiële steun aan lidstaten die voor de eerste keer vluchtelingen hervestigen in het kader van het Europees hervestigingsprogramma en hoopt hiermee om het aantal plaatsen voor hervestiging van vluchtelingen in Europa te verhogen en zo een beter antwoord te bieden op de situatie van vluchtelingen over heel de wereld.

Het kan gaan om bijvoorbeeld Congolese vluchtelingen in het gebied van de Grote Meren, Irakezen die momenteel in Turkije, Syrië en Libanon verblijven, Somaliërs en Afghanen. De eerste vier tot zes weken na hun aankomst vangt Fedasil de vluchtelingen op in open centra, daarna worden ze ondergebracht in logementen van OCMW’s. Het is de bedoeling dat er daarna snel werk gemaakt wordt van de integratie van de vluchtelingen. 

Hervestiging

Hervestiging gaat over het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te geven.

Het is een maatregel die een oplossing moet bieden voor diegenen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin afdoende bescherming kunnen krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang.

Hervestiging en Europa

Hervestiging is vitaal voor de bescherming van de vele duizenden vluchtelingen wereldwijd. In 2012 zijn er 172.000 vluchtelingen die nood hebben aan hervestiging. In Europa biedt men dusver maar 5500 plaatsen voor hervestiging van vluchtelingen, terwijl er in de VS alleen al 60.000 plaatsen worden aangeboden en in Canada 8000 en in Australië 6000 plaatsen zijn.

Om een belangrijke speler op het vlak van hervestiging te worden zou Europa haar aantal plaatsen aanzienlijk moeten verhogen en de hervestigde vluchtelingen een kwalitatieve opvang en integratie aanbieden.

Een netwerk van EU-experten in hervestiging

Op 14 en 15 mei vond de eerste EU Resettlement Skills Share Day plaats in Brussel. De conferentie werd georganiseerd door IOM, UNHCR en ICMC in het kader van het gemeenschappelijk project “Linking in EU resettlement: linking the resettlement phases and local resettlement practitioners”.

De bedoeling van de conferentie was tweeledig. Ten eerste het netwerk tussen de verschillende actoren betrokken bij hervestiging in de EU-listaten verder uitbouwen en ten tweede bestaande praktijken betreffende opvang en integratie van vluchtelingen met elkaar te delen en kennis te verwerven om zo een hervestiginsgsprogramma te kunnen opstarten in eigen land.

Ter gelegenheid van de EU Skills Share Day werd ook de website www.resettlement.eu gesponserd door het Europees Vluchtelingen fonds en de “Resettlement saves lives — 2020”-campagne gelanceerd om tegen 2020 elk jaar 20.000 vluchtelingen te hervestigen in Europa . 

Zes verschillende organisaties (Amnesty International, CCME, ECRE, ICMC, IOM and Save Me) lanceren hiermee een oproep voor meer en een betere hervestiging van vluchtelingen in de Europese Unie.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift