Experts vragen strengere regels voor oliewinning in Mexico

Mexico heeft dringend meer en strengere regels voor oliewinning nodig, zeggen experts. Nu al kampt staatsbedrijf Pemex met heel wat olielekken. Voortaan kunnen ook privébedrijven uit binnen- en buitenland naar olie boren in Mexico.

  • Pemex Na de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon legde de Mexicaanse overheid nieuwe regels op voor oliewinning in diepzee. Pemex

Door een grondwetswijziging vorige maand kan de Mexicaanse regering voortaan privébedrijven de toestemming geven om naar olie te zoeken en olie te winnen, op te slaan en te transporteren. Daarmee komt een einde aan het monopolie van staatsoliebedrijf Pemex.

“Een mooie kans voor de Mexicaanse overheid om een stevige regulering uit te werken, een regulering die ook sancties tegen opportunistisch of nalatig gedrag mogelijk maakt”, zegt José del Tronco van de Latijns-Amerikaanse Faculteit voor Sociale Wetenschappen.

Controle wordt moeilijk

Het opvoeren van de oliewinning vergt een betere preventie, zegt hij. De bedrijven moeten de kosten voor mens en milieu incalculeren in hun activiteiten.

Pemex wordt nu een van de vele spelers. Het bedrijf gaat de activiteiten van andere bedrijven niet controleren. Dat zal het ministerie van Energie doen.

De huidige regels zijn gemaakt voor een situatie met slechts één binnenlands bedrijf, zegt Tronco. Met meerdere bedrijven zal controle moeilijk worden als er geen strikte regels zijn.

Het parlement buigt zich de komende maanden over aanvullende wetten. De regering gaat reglementen uitwerken.

54.000 vaten olie gelekt

In het buitenland heeft een liberalisering van de oliemarkt niet meteen tot goede resultaten geleid, zegt Raúl Estrada van Greenpeace-Mexico. “Men zegt dat het investeringen zal aantrekken, maar die investeringen zullen verloren gaan in de neveneffecten van de hervorming”, zoals olielekken en vervuiling.

Volgens overheidscijfers lekten van 2000 tot 2012 meer dan 54.000 vaten olie (van 159 liter) in de deelstaten Veracruz en Tabasco. Het aantal olielekken loopt op sinds 2008.

Ook de deelstaten Hidalgo en Puebla en de wegen naar Mexico-Stad zijn kwetsbaar voor de olie-industrie.

Bij de oliewinning komen schadelijke stoffen in het milieu terecht, onder meer zware metalen, ozon, zwaveldioxide, ammonium, cadmium en zuren.

Deepwater Horizon

Na de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in april 2010 legde Mexicaanse overheid nieuwe regels op voor oliewinning in diepzee. Zo moeten noodplannen worden geëvalueerd en moet er een verzekering worden afgesloten.

Door de liberalisering moeten die regels herbekeken worden zodat ze ook op privébedrijven toepasbaar zijn, zegt Tronco.

Greenpeace-Mexico heeft al meermaals aangeklaagd dat Pemex geen rekening houdt met de bevolking in zones waar het olie wint. Dit soort conflicten zal nog toenemen als er ook privébedrijven bij komen, zegt de milieuorganisatie.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift