Exporteren kan je leren

De Egyptische regering hoopt de povere
exportresultaten van de voorbije jaren op te krikken door lokale ondernemers
te helpen beter hun mannetje te staan in de internationale commerciële
jungle. In het dit jaar met Amerikaanse en Japanse steun opgerichte Foreign
Trade Training Centre (FTTC) kunnen exportverantwoordelijken van Egyptische
bedrijven leren wat er allemaal nodig is om op de wereldmarkt te kunnen
concurreren.


Egypte voerde vorig jaar voor 7.5 miljard euro uit - duidelijk minder dan de
10,7 miljard euro die vijf jaar geleden als bescheiden doelstelling naar
voren werden geschoven. Egyptische economen kunnen een hele reeks oorzaken
opsommen voor die zwakke prestatie. De ambtenarij oefent een verlammende
werking uit op Egyptische ondernemers, de uitvoervergunningen kosten handen
vol geld en veel producten die in Egypte gemaakt worden, zijn niet bepaald
wonderen van technologische innovatie. Maar het belangrijkste probleem is
dat er in Egypte een groot tekort heerst aan ondernemers en kaderleden die
dergelijke obstakels kunnen omzeilen.

De experts zijn het erover eens: Egypte heeft een nieuwe generatie van
ondernemers nodig die zich thuis voelt in de ‘exportcultuur’ die moderne
economieën goed doet draaien. Bedrijfsleiders dus, die open staan voor
vernieuwing en strategische allianties en de internationale competitiviteit
van hun onderneming centraal stellen.

Volgens zijn stichters is het FTTC de eerste broedplaats van dat nieuwe
ondernemersras in Egypte. Onze instelling stelt bedrijven medewerkers ter
beschikking met een goede opleiding in de exportmarketing, en biedt
Egyptische exportdirecteurs de kans hun vaardigheden bij te spijkeren om ook
in een internationale omgeving stand te kunnen houden, zegt FTTC-directeur
Said Talaat Harb.

Het FTCC werd opgezet door het Egyptische ministerie van Buitenlandse
Handel, het Japanse Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking en de Japanse
Organisatie voor Buitenlandse Handel. De twee Japanse instellingen leveren
technische assistentie bij de uitwerking van opleidingen en financieren de
uitrusting van het centrum en een aantal beurzen. Ook de Amerikaanse
ontwikkelingssamenwerking heeft bijgedragen tot de opstartkosten van de
eerste opleidingen. Die zijn voorlopig nog gratis voor de deelnemers.

De docenten van het FTTC zijn afkomstig uit binnen- en buitenlandse
universiteiten en bedrijven en uit instellingen die met export te maken
hebben. Tijdens de cursussen wordt het concept ‘exportcultuur’ inhoudelijk
ingevuld; er wordt ook veel aandacht besteed aan geavanceerde
marketingtechnieken die speciaal op exportverantwoordelijken zijn
toegesneden. De deelnemers krijgen veel te horen over de regels die het
Wereldhandelssysteem oplegt en over heel technische onderwerpen als
exportkredietverzekeringen, maar krijgen daarnaast ook les over e-commerce,
onderhandelingstechnieken en goede verpakkingen. We proberen het
exportsysteem in zijn totaliteit te behandelen, zegt Mohammed Zakareya, de
directeur Training en Operations van het centrum.

Ondernemers die een opleiding van het FTTC achter de rug hebben, zullen meer
kunnen halen uit bestaande opleidingen en initiatieven ter bevordering van
de Egyptische export. Het openbare Egyptian Export Promotion Centre (EEPC)
levert exporteurs bijvoorbeeld gratis marketinginformatie en statistieken,
terwijl het Industrial Modernisation Programme (IMP) van de Europese Unie
opleidingen aanbiedt voor ondernemers uit specifieke sectoren.

Het juiste product aanbieden is niet meer voldoende, zegt Ismail Hussein,
de directeur van een textielfabriek die met een opleiding bezig is. Een
bedrijf moet ook op de juiste manier geleid worden en een goed marketingplan
hebben om internationaal te slagen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3108   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift