Exporteurs lijden onder Amerikaanse angst voor China

Amerikaanse exporteurs verzetten zich tegen strengere regels die moeten verhinderen dat China Amerikaanse technologie gebruikt om zijn leger te moderniseren. De critici oordelen dat de maatregelen niet zullen werken en Amerikaanse bedrijven pijn zullen doen.
De National Foreign Trade Council (NFTC), de Business Roundtable, de Business Software Alliance en tientallen andere Amerikaanse ondernemersverbanden hebben er al bij minister van Handel Carlos M. Gutierrez op aangedrongen om de plannen te laten varen. Ze hebben er vooral een probleem mee dat de regeling alleen voor Amerikaanse bedrijven zou gelden en hun concurrenten in andere landen dus voordeel dreigt te verschaffen.

“Dit is geen detail, maar een belangrijke verandering in de manier waarop we de economische relaties tussen China en de VS benaderen”, zegt Bill Reinsch, de voorzitter van de NFTC. Het effect op de Amerikaanse zakenwereld zal zwaar doorwegen, en de betrekkingen tussen VS en China komen erdoor onder druk te staan.”

Volgens Reinsch zulen de gevolgen niet beperkt blijven tot de economie. “We kunnen niet tegelijk enerzijds een dialoog aangaan met China over politieke onderwerpen, de waarde van de yuan en handel en anderzijds eenzijdige regels opleggen aan Amerikaanse exporteurs nar China”.

China is een almaar belangrijkere exportmarkt voor de VS. Het Amerikaanse ministerie van Handel zegt dat de geplande regels de uitvoer van Amerikaanse goederen die niet kunnen misbruikt worden door de Chinese leger, geen strobreed in de weg leggen. Maar Amerikaanse bedrijven hebben problemen met de verplichting om bij hun Chinese klanten informatie in te winnen over het verdere gebruik van hun Amerikaanse aankopen. Dat zou de bedrijven meer dan 100 miljoen dollar per jaar kunnen gaan kosten. Ook de Chinese overheid zal meer moeten controleren en meer certificaten moeten afleveren.

Het Chinese leger belangrijke software of technologie onthouden, zal bovendien niet werken, voeren de critici aan. China produceert veel strategisch belangrijke inputs zelf, of ze zijn vrij verkrijgbaar op de internatonale markt.

Amerikaanse zakenleiders vinden dat er een speciale adviesgroep moet komen die alle aspecten van de handel in hoogtechnologische handel met China bestudeert.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift