FAO wil landbouw opnieuw boven aan de investeringsagenda

Het aantal mensen dat honger lijdt halveren tegen 2015
is opnieuw de doelstelling van de Wereldvoedseltop, die vandaag (maandag)
van start ging voor drie dagen in Rome. De doelstelling is dezelfde als die
van de Wereldvoedseltop zes jaar geleden. Jacques Diouf, directeur-generaal
van de Wereldvoedselorganisatie (FAO), zegt dat de ‘halveringsdoelstelling’
enkel gehaald kan worden met 25,5 miljard euro extra. EU-commissaris Poul
Nielson vindt conflictpreventie en -resolutie de eerste prioriteit.


Diouf wil dat zowel de ontwikkelingslanden en de industrielanden opnieuw
interesse gaan tonen voor de landbouw. De FAO-baas neemt het de rijke
landen en de internationale financiële instellingen echter kwalijk dat ze er
niet zijn in geslaagd om de nodige investeringen te doen. De
ontwikkelingslanden van hun kant, hebben te lang gewacht op de cavalerie en
te weinig initiatieven genomen. Ze hebben gemiddeld 10 procent van hun
begroting besteed aan de landbouw, terwijl 70 procent van de bevolking
actief is in de rurale sector.

We hadden geen enkele kans op slagen, zegt Diouf. In plaats dat er meer
investeringen kwamen zagen we ze teruglopen. Hoe kan je je doelstellingen
dan bereiken?

Het vernieuwde anti-hongerprogramma is vooral op de landbouw gericht. De FAO
zegt dat de ontwikkelingshulp voor de landbouw verdubbeld moet worden. In
1999 ging het om 17 miljard euro per jaar - het aandeel van de landbouw
kromp met een derde in de jaren 90. De ontwikkelingslanden zelf moeten hun
landbouwbudget gemiddeld met 20 procent optrekken, aldus de FAO.

Poul Nielson, de Europese Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking en
Humanitaire Hulp, sloeg meteen al een andere piste in. In een interview op
vrijdag verklaarde Nielson dat de FAO de bal te nadrukkelijk in het kamp van
de ontwikkelingslanden legt. “Tachtig procent van de honger wordt
veroorzaakt door conflicten. Het is aan de leiders van ontwikkelingslanden
om dar wat aan te doen,” aldus de EU-commissaris. “Om iets zinvol te doen
moeten die vreselijke conflicten gestopt worden.”

Ontwikkelingsspecialisten vrezen dat de FAO-top in Rome deze week opnieuw
veel mooie beloften zal opleveren. De regeringen zijn na afloop van de top
immers door geen enkel document gebonden. Het Recht op Voedsel staat wel op
papier maar de regeringsvertegenwoordigers in Rome weigeren dat verdrag te
ondertekenen. Ze vrezen dat ze op basis van het document vervolg kunnen
worden.

De rijke landen beloofden al in 1974 om de honger uit te roeien. Op de
eerste Wereldvoedseltop in november 1996 beloofden meer dan 100
staatshoofden en regeringsleiders om het aantal ondervoeden te halveren.
Toen ging het nog om 800 miljoen mensen, in de periode 1997-1999 waren het
er al 815 miljoen. Daarvan leven 777 in ontwikkelingslanden, 27 miljoen in
transitielanden en 11 miljoen in de industrielanden.

Om de huidige doelstelling te bereiken moeten er elk jaar 22 miljoen
ondervoede mensen uit de statistieken verdwijnen. Volgens de FAO vermindert
het leger hongerigen slechts met zes miljoen per jaar. Dat is vooral te
danken aan de inspanningen die China levert. Andere lichtpunten zijn
Vietnam, Thailand, Ghana, Nigeria, Mali, Gambia en in mindere mate Peru,
Tsjaad, Koeweit, Mozambique, Malawi, Angola, Sudan en Togo. Sinds het begin
van de jaren boekten slechts 32 van de 99 ontwikkelingslanden vooruitgang.
De zwarte landen zijn Irak, Guatemala, Mongolië, Somalië, Venezuela, Cuba,
Tanzania, Burundi, Congo en Noord-Korea. Die landen hebben militaire
conflicten meegemaakt, andere werden met natuurrampen geconfronteerd.

Op de huidige Wereldvoedseltop zal de halveringsdoelstelling worden
aangehouden. Het is de bedoeling om regeringen tot nieuwe verbintenissen te
bewegen. Diouf zegt optimistisch te zijn over de slaagkansen. Het enige
verschil met het verleden lijkt te zijn dat het spelersveld is uitgebreid.
Nu zitten in Rome ook vertegenwoordigers van de civiele maatschappij
(vakbonden en niet-gouvernementele organisaties) aan tafel. Diouf hoopt dat
zij het verschil kunnen maken.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift