FAQ over de G8-top in Italië

In Italië komt de G8 samen voor zijn jaarlijkse top. Maar wat is de G8 eigenlijk? En wat wordt er op zo’n top besproken? Hier volgen de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje.
Waarover gaat de top van 8 tot 10 juli 2008 in Italië?
  • Ontwikkelingshulp: de rijke landen geven in vergelijking met de jaren 80 drie kwart minder uit aan internationale landbouwhulp. De investeringen moeten snel weer worden opgekrikt, want de stijgende vraag naar levensmiddelen en de hausse van de olieprijzen leidde vorig jaar tot een voedselcrisis.
  • Klimaat: in aanloop naar de klimaattop in Kopenhagen, waar eind dit jaar een nieuw klimaatakkoord op papier moet staan, zal de G8 moeten overeenkomen om de CO2-uitstoot te beperken.
  • Financiële crisis: De G8 zal nagaan hoe de financiële wereld hervormd kan worden om nieuwe crashes te vermijden. Bovendien moet de G8 zich buigen over de rol van het IMF en de Wereldbank.
  • Uitgebreide voorbeschouwing op de agenda van deze G8-top.

Waar vindt de G8-top plaats?
De Italiaanse Eerste Minister Silvio Berlusconi is dit jaar de gastheer van de G8-top. Aanvankelijk zou de 35ste conferentie van de G8 plaatsvinden op een afgelegen eiland bij Sardinië (La Maddalena). Maar na de zware aardbeving in het Italiaanse L’Aquila op 6 april, besliste Berlusconi om de top daar te organiseren.
Wat is de G8?
G8 staat voor “Group of Eight”. Het is een overleggroep die gevormd wordt door de zeven grootste industriële mogendheden ter wereld (top zeven wat betreft bruto nationaal product) en Rusland. De G8 is geen instituut of internationale organisatie en heeft geen secretariaat. Inhoudelijk ligt de focus van bij het begin op financiële en economische thema’s. Intussen is het werkterrein uitgebreid en gaat het ook over sociale zaken, milieu of ontwikkeling.
Wie zetelt in de G8?
Frankrijk, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië, Japan, de Verenigde Staten, Canada en Rusland. De Europese Unie is vertegenwoordigd door de president van de Europese Commissie en de leider van het land dat de Europese Raad voorzit.
Waarom wordt de G8 niet G9 genoemd als de EU vertegenwoordigd is?
De leden van de G8 zijn stuk voor stuk soevereine lidstaten. De EU is een supranationale organisatie. Daarom maakt de Unie ook geen aanspraak op het jaarlijks wisselende voorzitterschap van de G8 tussen de leden. De EU is aanwezig omdat besluitvorming soms op Europees niveau ligt in plaats van bij de individuele lidstaten.
Hoe is de G8 ontstaan?
De eerste bijeenkomst kwam er in 1975 in Parijs op initiatief van de toenmalige Franse president Giscard d’Estaing. Naar aanleiding van de oliecrisis nodigde hij Japan, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië uit voor een discussie. Een jaar later trad Canada toe en werd de groep G7 genoemd. Rusland vervolledigde het gezelschap met een toetreding in 1998. Sindsdien is er sprake van de G8.
Wat doet de G8?
Jaarlijks houdt de G8 een top in het land dat op dat moment voorzitter is. Voorafgaand aan de top zijn er verschillende bijeenkomsten om over mogelijke agendapunten te praten. Daarop zijn alle sherpa’s aanwezig. Sherpa is de benaming die gebruikt wordt voor de vertegenwoordigers van de landen die deel uitmaken van de G8. De term verwijst naar de dragers in het Himalayagebergte die klimmers helpen om de top te bereiken. De discussies die op een top worden gevoerd resulteren in een verklaring.
Wat heeft de G8 bereikt?
Door de jaren heen is de G8 een aantal initiatieven gestart:
  • het Global Health Fund: een fonds om aids, tuberculose en malaria te bestrijden.
  • het G8 Afrika Actie Plan: het aangaan van een nieuwe relatie met Afrika voor economische en politieke ontwikkeling daar. 
  • het Mondiaal Partnerschap tegen het Verspreiden van Wapens en Massavernietigingsmateriaal: dit leverde onder meer veilige nucleaire faciliteiten in Rusland op.
  • het Initiatief voor Arme Landen met Hoge Schulden (HIPC): om de schulden van de armste landen ter wereld te verminderen. 

Wat zeggen tegenstanders over de G8?
De meest gehoorde kritiek op de G8 is dat de groep er een is van veel woorden, maar weinig daden. Critici verwijten de groep ook te bestaan uit de elite van de geïndustrialiseerde landen. Geen enkel Afrikaans of Latijns-Amerikaans land is lid, opkomende mogendheden als China, India en Brazilië ontbreken. De protesten waar het meest ruchtbaarheid aan gegeven is, zijn die van de andersglobalistische beweging. In 2001 kwam het bij de top in Genua tot onrusten en werd een demonstrant doodgeschoten door de politie.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2834   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur