Fotograaf richt lens op troebele waters

Eén miljard wereldburgers beschikken niet over drinkwater. Dat de toegang tot water allesbehalve evident is, is bekend. Maar dat het een van ’s wereld grootste uitdagingen is, dat is wellicht nog onvoldoende doorgesijpeld.
  • Dieter Telemans Dieter Telemans
Het is de centrale boodschap van de tentoonstelling over het thema water van de Belgische freelance fotograaf Dieter Telemans, vanaf vandaag te zien in de Belgische senaat. De expo ‘Troubled Waters’ verschijnt ook als fotoboek en als didactisch lespakket voor scholen.
Het begon allemaal met die absurde foto’s van een kapitein die in vol ornaat poseert op het wrak van zijn schip. Plaats van handeling: het totaal verdroogde Aralmeer in Oezbekistan. De aanblik van de gevolgen van deze ecologische ramp, deden Telemans besluiten om op verschillende plaatsen in de wereld de problematiek rond water in beeld te brengen. 
Telemans: ‘Meer dan 2 miljard mensen beschikken door watergebrek niet over een degelijke hygiëne. Elke 15 seconden sterft een kind door het drinken van besmet water. Miljoenen vrouwen en kinderen krijgen geen kans op ontwikkeling omdat ze dagelijks vele uren doorbrengen met het transporteren van water.’
Telemans fotografeerde in enkele sterk getroffen regio’s. Hij focuste ondermeer
op de waterdragers in Mali, de overstromingen in Bangladesh, de droogte in de Hoorn van Afrika, de waterschaarste van de Palestijnen in de Gazastrook en de waterproblemen die het massatoerisme in Spanje teweeg brengt.
Door de schaarste in kaart te brengen, stelt Telemans impliciete vragen over onze eigen waterconsumptie. Net als de wetenschapper Ricardo Petrella in het voorwoord van het fotoboek, hoopt ook Telemans dat de toegang tot water en een gebrek eraan de komende jaren een prioriteit wordt.  Want de situatie wordt er niet beter op, signaleren beiden.
De vraag naar water groeit twee keer zo snel als de bevolking. ‘De meest pessimistische scenario’s voorspellen dat in 2050 zeven miljard mensen, verspreid over zestig landen, watersnood zullen ervaren. Om rampzalige gevolgen te vermijden moeten we onze houding tegenover water dringend veranderen en een wereldwijde solidariteit bewerkstelligen. Informatieverstrekking en sensibilisering spelen daarbij een cruciale rol,’ aldus Telemans.
    
De expositie ‘Troubled Waters’ wordt geopend door senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) in aanwezigheid van enkele andere senatoren, de experts van de organisaties Protos, Green Belgium en Rotary. Telemans leidde de senatoren rond om uitleg te geven bij zijn foto’s en enkele  ervaringsdeskundigen, jongeren uit Mali en Marokko, getuigen over de waterproblematiek in hun land.
De expo is naar aanleiding van Wereldwaterdag eerst in de senaat te zien en reist nadien door verschillende landen. Scholen kunnen tijdens de weken van 26 tot 30 maart en van 16 tot 20 april 2007 in de Senaat terecht voor een rondleiding onder begeleiding van een deskundige van Protos en Green Belgium. Het grote publiek kan in de senaat terecht tijdens de paasvakantie.
Telemans zegt vooral blij te zijn met het didactische luik van ‘Troubled Waters’.
Bij de tentoonstelling hoort een lespakket dat gratis beschikbaar is voor scholen van het secundair onderwijs. Bewustwording is hier het motto. Net als bij het ‘Forum voor Jongeren’ dat vrijdag plaatsvindt in de senaat. Leerlingen uit het vierde en vijfde jaar uit alle richtingen van het secundair onderwijs debatteren daar met senatoren en experts over verwoestijning (waterschaarste), overstromingen (wateroverlast), gebrek aan kansen, gezondheid, verstedelijking, landbouw en conflicten.
De basis voor deze discussie is de resolutie “toegang tot water voor iedereen” van de Kamer die werd omgezet in een eenvoudigere taal voor jongeren. Bedoeling is dat de jongeren in werkgroepen amendementen opstellen en aannemen, die vervolgens mee gaan in het wetgevende proces van de kamer. Prins Laurent bezoekt, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het KINT, aansluitend samen met de jongeren uit Mali en Marokko de tentoonstelling.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift