Fox werpt haveloze gemeentepolitie in 'oorlog tegen drugs'

‘Voor een Land Vrij van Drugs’: zo heet het
nieuwe antidrugplan dat de Mexicaanse president Vicente Fox deze week
lanceert. De opzet van het programma, dat loopt tot 2006, is al even
utopisch als zijn titel. Fox wil de gemeentelijke en provinciale politie
inzetten voor de strijd tegen de drugmaffia. Die korpsen zijn echter
onderbemand, onderbetaald en slecht opgeleid, waardoor ze nog makkelijker te
corrumperen zijn dan hun federale collega’s.

De provinciale en gemeentelijke politiediensten spelen tot nu toe slechts
een marginale rol in de strijd tegen drugs. Drughandel is immers een
federale misdaad en valt onder de jurisdictie van het leger en de federale
politiediensten. De lancering van het nieuwe programma geeft de lokale
politie ruimere bevoegdheden en meer verantwoordelijkheden. Fox geeft een
drievoudige opdracht meer aan de gemeentelijke en provinciale overheden:
helpen bij de strijd tegen de trafiek en de consumptie van drugs en de
lokale ordediensten inzetten bij de uitroeiing van drugplantages.


Door zijn ligging is Mexico - tussen de producenten in Zuid-Amerika en de
consumenten in Noord-Amerika - een belangrijke doorvoerhaven voor harddrugs.
Het hoeft niet te verwonderen dat de Mexicaanse politie handen tekort komt.
Toch vinden vele waarnemers het een bijzonder slecht idee om de lokale
politie in de strijd te werpen.

Bijna wekelijks brengt de pers hier verhalen over leden van de militaire en
federale politie die heulen met de drugtraffikanten. Vorige vrijdag nog
werden twee generaals (Francisco Quirós en Arturo Acosta) door de krijgsraad
veroordeeld voor hun banden met de drugsmaffia. Nog weinig Mexicanen keken
daarvan op. In 1997 werd generaal Jesús Gutiérrez, nota bene het hoofd van
de Mexicaanse drugsbestrijdingsdienst, gearresteerd en ontslagen omdat hij
trafikanten de hand boven het hoofd hield. Nog vorige maand werd een heel
bataljon (600 soldaten) opgesloten in een kazerne omdat er aanwijzingen
waren dat het zwijggeld aanvaardde van bepaalde trafikanten. Zo’n 40 procent
van het bataljon zou bovendien zelf verslaafd zijn. Het onderzoek naar die
zaak loopt nog.

Ook het federale korps is weinig bestand tegen drugdollars: vorige maand
rolde de regering een netwerk op van ambtenaren dat systematisch informatie
doorspeelde aan de drugkartels. In 1999 moest het ministerie van
Binnenlandse Zaken na een onderzoek concluderen dat 17 procent van de leden
van de gerechtelijke politie ongeschikt waren voor hun job omdat ze de
basisregels van hun beroep niet kenden, drugs gebruikten, met psychologische
worstelden of aan obesitas leden. De gerechtelijke politie wordt dan nog
beschouwd als de crème van de Mexicaanse ordediensten.

In vergelijking met de federale politie is de gemeentepolitie een
ongeorganiseerde bende: een gemeentelijke agent verdient 250 euro per maand
en vele agenten hebben niet eens de lagere school afgemaakt. Jorge Reyes van
de Nationale Autonome Universiteit van Mexico gelooft dat de drugmaffia vrij
makkelijk zal kunnen infiltreren in de gemeentepolitie. Als je ziet hoe de
drugmisdaad aanwezig is in de gespecialiseerde diensten, die goed opgeleid
en beter betaald worden, dan denk ik dat het plan om moeilijkheden vraagt,
zegt Reyes, die sociologisch onderzoek doet naar de drugkartels..

Jorge Chabat van het Centrum voor Economisch Onderzoek en Educatie,
waarschuwt dat de strijd tegen drugs levens en geld zal blijven opeisen
zolang de vraag uit de Verenigde Staten zo hoog blijft. Die analyse staat in
schril contrast met de Amerikaans aandoende retoriek van Fox. We moeten de
rangen sluiten. Voor ons is het een oorlog, en het is een oorlog die we tot
het uiterste zullen voeren. We hebben de verplichting die oorlog te winnen.


Mexicaanse economen schatten dat de drugtrafiek tussen vier en 20 procent
van het Mexicaanse bruto binnenlands product van 450 miljard euro waard is.
De drugkartels verdienen in Mexico jaarlijks ongeveer 30 miljard euro,
becijfert het bureau van de openbare aanklager. En de Amerikaanse
antidrugdienst DEA stelt dat het gros van ‘s werelds drugkartels actief zijn
in Mexico.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift