G5 legt eigen klimaatplan voor

China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en Mexico leggen vandaag (8 juni) op de G8-top in Heiligendamm een eigen plan voor om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is een alternatief voor het “verwaterde” compromis dat de grootste acht industrielanden donderdag bereikten. Ontwikkeling staat voor de G5 centraal.
De landen van de G5 willen naar verluidt pleiten voor een “gedifferentieerde” lastenverdeling tussen rijke en arme landen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De industrielanden hebben technologisch en financieel veel meer mogelijkheden en hebben ook minder dwingende groeinoden dan ontwikkelingslanden. Ze moeten zich dus harder inspannen.
“We moeten ervoor zorgen dat onze vooruitzichten op groei en ontwikkeling niet ondermijnd of ingeperkt worden”, waarschuwde de Indiase premier Manmohan Singh voor het begin van de vergaderingen in Duitsland. “Meer en niet minder ontwikkeling is de beste weg voor ontwikkelingslanden om aan milieubehoud en klimaatbescherming te werken.”
Het voorstel van de G5 gaat vooral in tegen de Amerikaanse eis dat India en China even grote inspanningen zouden doen als de rijke landen om hun uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Die eis verdween in Heiligendamm wel op de achtergrond. De G8 kwamen alleen overeen “snel en krachtig” te zullen optreden om “de toename van de uitstoot te doen ophouden en om die uitstoot daarna ook substantieel terug te dringen”.
Duitsland had graag een engagement van de G8 gezien om de uitstoot tegen 2050 met 50 procent te verminderen, maar dat was een brug te ver voor de VS. De Amerikaanse president George W. Bush stemde er wel mee in dat verdere onderhandelingen over het thema binnen de VN zullen worden gevoerd.
Bij een vergadering in Berlijn donderdag legden de leiders van de G5-landen de laatste hand aan een verklaring die de rijke landen oproept het Zuiden in vijf gebieden bijzonder te helpen: handel, armoedebestrijding, onderzoek, de ontwikkeling van biobrandstoffen en de versoepeling van intellectuele eigendomsrechten. De vijf landen voeren vandaag in Heiligendamm onderhandelingen met de landen G8. Insiders gaan ervan uit dat ze vooral de nadruk zullen leggen op de ontwikkelingsdimensie van de klimaatproblematiek en van de verdere vrijmaking van de internationale handel.
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben het principe van “gedifferentieerde” inspanningen tegen de klimaatverandering onlangs aanvaard tijdens een vergadering met hun Aziatische collega’s. Maar Bush heeft al vaak herhaald dat India en China een vrijgeleide krijgen om steeds meer broeikasgassen te produceren als er voor hen andere normen gelden dan voor de industrielanden. Volgens sommige schattingen zal China binnen pakweg twee jaar al meer broeikasgassen uitstoten dan de VS.
In de ontwikkelingslanden hebben ongeveer 1,1 miljard mensen geen toegang tot stroom. De landen van het Zuiden vinden het dan ook onaanvaardbaar dat zij hun energieverbruik nu al zouden moeten beginnen terug te schroeven. Dat is volgens hen een uitdaging voor de industrielanden. Die stoten meer dan 40 procent van de broeikasgassen uit die wereldwijd worden geproduceerd, terwijl ze maar 13 procent van de wereldbevolking tellen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift