G8: 'Illegitieme macht en impopulaire mondialisering'

Sinds 1975 vergaderen de voornaamste grootmachten van onze planeet met gesloten deuren om antwoorden op de mondiale problemen uit te wisselen en voor te stellen.

Tijdens de eerste vergaderingen hadden de G8 - Duitsland, U.S.A., Frankrijk, Japan, Verenigde Koninkrijk, vervoegd in 1976 door Canada en Italië, sinds 1999 ook door Rusland - de bedoeling oplossingen te vinden bij het einde van het internationaal monetair systeem dat sinds 1944 tijdens de akkoorden van Bretton Woods was overeengekomen (met als principe de inwisselbaarheid van de dollar in goud), en ook voor de petroleumschok van 1973. Van meet af aan hebben die jaarlijkse topbijeenkomsten hun oligarchisch karakter gemanifesteerd: de mondiale grootmachten vergaderen onder elkaar om te bepalen wat goed is voor alle volkeren!
 
Die G8 bijeenkomsten hebben vlug het geheel van de mondiale actualiteit bestreken; zij werden de plaats van een machtsuitoefening op wereldschaal. Inderdaad hebben de G8 steeds aanbevelingen uitgevaardigd ( zij nemen geen enkele beslissing maar vaardigen “enkel” aanbevelingen uit) die het mogelijk maakten de neoliberale orde van vandaag te installeren, dit met medewerking van de internationale financiële instellingen (Internationaal Monetair Fonds en Wereldbank) waarin de lidstaten van de G8 de meerderheid van de stemmen bezitten.
 
De G8, een werkelijk mondiale bestuursraad, is onwettig: geen enkel staatshoofd of geen enkele regering, aanwezig op de vergaderingen van de G8, beschikt over enig democratisch verworven mandaat om de zaken te beheren die de hele planeet betreffen. De G8 zouden niet erger de vroegere tijden in herinnering kunnen brengen  toen de grote mogendheden de wereld onder elkaar verdeelden tijdens gesloten vergaderingen.
 
De macht van de G8 wordt vandaag echter verzwakt door die van opkomende mogendheden. Maar de voorstellen om er ook de leden van de G5 (China, India, Brazilië, Mexico en Zuid Afrika) aan toe te voegen kunnen het illegitieme karakter ervan evenmin wegnemen!
 
Het is integendeel nodig een instelling als de Verenigde Naties te versterken opdat een werkelijk democratische ruimte zou tot stand komen om die onderwerpen te behandelen die alle volkeren aangaan.
 
Maar misschien willen de regeringen juist die volkeren niet in overweging nemen … zoals de europese constructie waarin staatshoofden of regeringsleiders niet aarzelen de uitslagen van stemmingen door het volk opnieuw in vraag te stellen; zo ook trachten de G8 de contestatie en alternatieve voorstellen tegen het neoliberalisme het zwijgen op te leggen.
 
Zo is de toegang tot Japan sterk beperkt, reeds vooraleer de tegentop, georganiseerd door de ngo’s en bewegingen van andersglobalisten begon. Talrijke personen (universitairen, journalisten, syndicalisten) gekend voor hun wetenschappelijke expertise en hun rol als tegenmacht, zijn langdurig ondervraagd; sommigen onder hen meer dan een twaalftal uren in de lokalen van de grenspolitie.
 
23 personen zijn de toegang tot Japan ontzegd, waaronder twee Koreaanse delegaties van de federatie van democratische syndikaten en van landbouwers. Anderen uit Bangladesh, de Filippijnen, Nepal, enz. … kregen geen visum ondanks een officiële uitnodiging door organisaties die erkend werden als deelnemers aan de fora. Anderen hebben de toelating gekregen om voor een beduidend verkorte tijd in Japan te verblijven, daardoor verhinderd tussen te komen tijdens de publieke conferenties waarvoor ze waren uitgenodigd.
 
Zoals tijdens de G8 bijeenkomst in Duitsland van vorig jaar zijn dit uitzonderingsmaatregelen gericht tegen anders-globalistische militanten; zo scheert men vredelievende contestatie van het neoliberaal systeem over één kam met een potentiële terroristische operatie.
 
Argumenten tegengesteld aan deze naar voor gebracht door de regeringen die lid zijn van de G8 moeten vrijelijk kunnen geuit worden in de fora en de manifestaties. Elke inbreuk op die vrijheid van expressie is een aantasting van de fundamentele vrijheden die erkend werden door de moderne democratische staten.
 
Wij klagen de politiemaatregelen aan ontplooid op initiatief van de regeringen tijdens de bijeenkomsten van de G8; wij vragen dat men stopt met arrestaties van journalisten en militanten die ter plaatse komen getuigen over de mondiale impopulariteit van de G8 en hun “aanbevelingen”; wij eisen de opheffing van de G8 en de oprichting van een mondiaal, democratisch orgaan onderworpen aan de Verklaring van de Rechten van de Mens, en waar andere internationale instellingen waaronder de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zouden aan ondergeschikt zijn.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2785   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2785  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.