G8-top stelt teleur

Leiders van de vakbonden in de G8-landen en internationale vakbondsorganisaties zijn bezorgd over het gebrek aan initiatieven van de G8 om de zwakke wereldeconomie en de stijgende werkloosheid aan te pakken. Ook over de voornemens van de G8 om de klimaatverandering te bestrijden, groeit de onrust.
‘De G8 zegt dat het beter wil samenwerken met alle stakeholders, ook de vakbonden, en toch hebben ze haast alles genegeerd van wat we hen gevraagd hebben: gecoördineerde maatregelen om groei te stimuleren, groene jobs, waardig werk voor iedereen en overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers om klimaatverandering te bestrijden’, zegt John Evans, de secretaris-generaal van TUAC (Trade Union Advisory Committee).
Ook op een ander cruciaal thema, ontwikkelingshulp, heeft de G8 niet kunnen overtuigen. ‘De G8 heeft het voornemen hernieuwd om meer hulp te geven aan Afrika. Er resten echter slechts twee jaar vooraleer de doelstellingen van 2010 moeten bereikt zijn, bovendien blijven de budgetten dalen. Er is weinig kans dat de doelstellingen dus ooit behaald worden’, zegt Guy Ryder, de secretaris-generaal van de International Trade Union Confederation (ITUC).
In 2005 beloofden de G8-leiders tegen 2010 de extra hulp met 50 miljard dollar op te voeren, de helft ervan zou voor Afrika bestemd zijn. Maar volgens Oxfam ziet het er naar uit dat slechts 20 miljard dollar ervan beschikbaar zal zijn, 30 miljard dollar te weinig. De vakbonden moeten het stellen met vooruitgang rond gezondheidszorg en onderwijs en de beslissing om anti-corruptiemaatregelen op te drijven.

Uitbreiding


Ook over een uitbreiding van de G8 is nog niets belist, iets wat volgens het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de agenda stond, maar door een deelnemer aan de top aangekaart werd. Na een korte discussie bleek dat de meerderheid van mening was dat de huidige samenstelling van de G8 niet gewijzigd moet worden. Een uitbreiding van de G8 zou een averechts effect hebben op de kwaliteit van de discussies.
De woordvoerder van Buitenlandse Zaken wilde niet zeggen welk land de discussie over de uitbreiding van de G8 had aangezwengeld. Maar het voorstel zou afkomstig kunnen zijn geweest van de Franse president Nicolas Sarkozy of de Britse premier Gordon Brown. Van hen is bekend dat ze voor uitbreiding zijn.
Uitbreiding is niet het enige alternatief. Er wordt ook gesproken over het veranderen van het G8-format door voorafgaand aan Algemene Vergadering van de VN in september, in twee of drie dagen, thematische discussieronden te organiseren. Die bijeenkomsten zouden eens per jaar of per twee keer jaar door verschillende groepen landen georganiseerd kunnen worden.

Voedselcrisis


De G8 wil de hulp aan de landbouw vermeerderen, zonder daarop een cijfer te plakken. Ook belooft de G8 plannen van de VN te steunen om iets tegen de crisis te doen. Bij de productie van biobrandstoffen zal rekening gehouden worden met de voedselzekerheid.
‘De G8-leiders schijnen het nog altijd niet te begrijpen en nochtans zijn de feiten glashelder: de biobrandstoffen van de rijke landen zijn op dit ogenblik voor een groot stuk verantwoordelijk voor de voedselcrisis. De wereldleiders reppen er met geen woord over en blijven gewoon voedsel verbranden om hun auto’s te laten rijden. Net alsof je over de Titanic spreekt maar het woord ijsberg niet uitspreekt!’, zegt Xavier Declercq van Oxfam-Solidariteit.

Landbouw


De internationale koepel van boerenorganisaties Via Campesina vindt dat de G8 de ellende moet opruimen die ze zelf gecreëerd heeft. ‘De machtsovername door de bedrijven van landbouw en visserij moet stopgezet worden. Het antwoord op de klimaatcrisis en de voedselprijscrisis is voedselproductie door kleinschalige landbouw gebaseerd op lokale bronnen en voor binnenlandse consumptie.’
Volgens Via Campesina proberen de G8-leiders de huidige voedsel- en klimaatcrisis te misbruiken om vrijhandel verder te promoten. ‘De G8-leiders willen de zieltogende onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie terug op de rails zetten, maar vooral willen ze landen beletten om hun voedselexporten beter te reguleren’.

Klimaat


Dat de G8 de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 50 procent wil verminderen, valt niet in goede aarde bij milieubeweging Friends of the Earth. ‘De G8-leiders hebben vandaag hun steun betuigd aan de klimaatchaos door futiele retoriek te verspreiden die de opwarming van de aarde niet zal stoppen.’
‘Te laat en te weinig’, zegt Bram Claeys van Bond Beter Leefmilieu. ‘In vergelijking daarmee levert het VN-klimaatonderhandelingsproces tenminste wel nog concrete vooruitgang op. En nog in vergelijking daarmee doen heel wat ontwikkelingslanden zelf concretere en constructievere voorstellen.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift