"Gasleiding naar China verkoopt economische toekomst Birma"

De Birmese overheid verkoopt de economische ontwikkeling van het land uit aan China met de bouw van grote gas- en olieleidingen naar dat land, zegt de actiegroep Shwe Gas Movement in een nieuwe rapport.

Het rapport is vernietigend voor het plan van de Birmese overheid om twee pijpleidingen aan te leggen doorheen het land om de gasreserves voor de kust en olie uit het Midden-Oosten te transporteren naar China. Het plan zal niet alleen conflicten aanwakkeren, maar ook een van de armste landen ter wereld beroven van broodnodige ontwikkeling, zegt het rapport. Bovendien komen visserij en landbouw in gevaar rond de pijpleiding, en daarmee de broodwinning van de omwonenden.

Het report, Sold Out, is het werk van de Shwe Gas Movement, een organisatie die werd opgericht door Birmezen en organisaties die zich verzetten tegen de pijpleiding. Het rapport beschrijft de impact van het hele project, inclusief grote zeehaven, gasterminal in de staat Arakan, en de bijna 800 kilometer pijpleiding.

“Het Birmese leger is in maart een offensief gestart om verzetsbewegingen te verdrijven uit de gebieden met veel natuurlijke rijdkommen. Door de gevechten zijn naar schatting vijftigduizend mensen op de vlucht geslagen,” stelt het rapport. “Langs de route waar de pijpleiding moet komen zijn maar liefst 33 legerbataljons opgesteld, terwijl kustpatrouilles de bouw van de terminal voor de kust beschermen en naast de haven een raketinstallatie wordt gebouwd.”

Uitverkoop van de toekomst

Volgens het rapport zouden de Birmese gasvoorraden een motor kunnen vormen voor de stagnerende economie, zou het chronische energietekort aangepakt kunnen worden en zouden de brandstofprijzen kunnen dalen. Maar in de plaats daarvan wordt voor naar schatting 29 miljard dollar aan gas doorheen het land gevoerd naar China en worden conflicten langs de route aangezwengeld, stellen de auteurs.

De plaatse bevolking is de dupe. “Er wordt op grote schaal land geconfisqueerd, boeren raken zonder werk en visgronden worden verboden terrein, waardor migratie wordt aangezwengeld. Tegelijk zorgt de pijpleiding niet echt voor werkgelegenheid, zegt het rapport. Er komen enkel tijdelijke, onveilige banen tegen een laag loon, en op de werf voor de gasterminal zijn al zestig arbeiders ontslagen omdat ze hogere lonen eisten.

“Het regime verkwanselt onze economische toekomst aan China”, besluit Wong Aung van de Shwe Gas Movement in een persbericht.

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift