Gebrek aan Unie schept meer leed dan nodig

Doet de crisis ongelijkheid en armoede in de Europese Unie toenemen? Zo ja, hoe en waarom? John Vandaele bekeek de cijfers en de analyses. Hij stelt vast dat we nu, na meer dan vijf jaar in crisis, wéten dat het gebrek aan vertrouwen en samenhang tussen de lidstaten heeft gezorgd voor meer sociaal leed dan nodig was. Dat roept vragen op over de toekomst van de EU.

Klik op de foto’s of de titeltjes hieronder om de verschillende delen van dit dossier te lezen.

Vijf jaar crisis in de EU: de kloof neemt toe
Van Lapland tot de Algarve, van Cork tot Nicosia, het oude continent laat alweer een winter achter zich. Toch heerst niet overal een lentegevoel. Sinds 2008 heet het Avondland in crisis te zijn, maar wat betekent dit?

De keerzijde van Olli en het wachten op Supermario
Deze gegevens over ongelijkheid, armoede en werkloosheid zijn het menselijke gezicht van de crisis. De vraag is of het financieel-economische beleid van de Europese Unie, zoals dat belichaamd wordt door commissaris Olli Rehn, het sociale lijden heeft vergroot dan wel verminderd.

EU-beleid: sociaal boterzacht, economisch dwingend
Miljoenen mensen lijden meer dan ze zouden moeten lijden. Er is een Europees beleid mogelijk dat minder schade zou hebben aangericht in de zwakkere landen. Hoe moeten we dat verklaren? Ideologie en complexiteit passeerden al de revue, maar er is meer.

Een Unie die rust op dynamiet
De Europese Unie heeft met haar crisisbeleid meer sociaal leed veroorzaakt dan nodig was. Er was een route denkbaar die qua begrotings- en schuldcijfers wellicht even goed zou hebben gescoord maar tot minder economische krimp, werkloosheid en sociale problemen zou hebben geleid. Bovendien dreigt het huidige beleid de zuidelijke eurolanden jarenlang in een depressie te duwen, John Vandaele, auteur van dit dossier in zijn redactioneel commentaar.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur