Genitale verminking gebeurt op steeds jongere leeftijd in Burkina Faso

Vrouwenbesnijdenis is strafbaar in Burkina Faso. Maar volgens de Burkinese regering leidt dat tot steeds meer besnijdenis op baby’s. Eerder merkte ook Unicef die trend al op.
Sinds 1996 is vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV) verboden in Burkina Faso. Mogelijke straffen zijn zware boetes en/of een gevangenisstraf van tien jaar voor wie de besnijdenis uitvoert. Samen met intensieve campagnes van de regering en verschillende NGO’s zorgde dit voor een opmerkelijke daling in het aantal gerapporteerde gevallen van VGV. Van bijna 70 procent van de meisjes en vrouwen in 1996, gaat het nu nog om 25 procent.

Nog lang niet uitgeroeid 


Het probleem helemaal uitroeien blijkt echter niet evident. Er zijn nog steeds grote bevolkingsgroepen die er van overtuigd zijn dat vrouwenbesnijdenis moet kunnen omdat het tot hun traditionele cultuur zou behoren. Hun leiders zweren VGV in de meeste gevallen dan wel publiekelijk af, binnen hun gemeenschap blijven ze er achter staan. Sommigen onder hen claimen zelfs dat VGV beschermend werkt tegen HIV-besmetting.

Waarom baby’s? 


Om niet in de gevangenis te belanden moeten de Burkinezen die hun dochters willen laten besnijden echter overgaan tot een andere werkwijze. Emigratie is een mogelijkheid, maar steeds meer landen treden alsmaar strenger op tegen VGV. Daarom gingen velen de laatste tijd over op het besnijden van meisjes op veel jongere leeftijd. Baby’s kunnen namelijk veel makkelijker in bedwang gehouden worden. Hun kreten worden gesmoord om politie en buren niet te alarmeren. De meisjes zijn vanzelfsprekend ook nog veel te jong om zelf klacht in te dienen.

Onherstelbare schade 


VGV heeft bij vrouwen vaak een hele reeks desastreuze lichamelijke en mentale gevolgen. Het gaat onder meer om infecties door het gebruik van niet-gesteriliseerde instrumenten, een toestand van shock door het ontbreken van verdoving, onvruchtbaarheid, problemen bij zwangerschap en bevalling, … Door de besnijdenis op veel jongere leeftijd uit te voeren verdwijnen deze niet, wel integendeel. Het risico bestaat dat er nog meer wordt weggesneden, met vaak onherstelbare schade tot gevolg.

Strijd uitbreiden


Organisaties die strijden tegen VGV zullen hun activiteiten dan ook in de nabije toekomst nog uitbreiden. Zo zal er meer op kleine schaal gewerkt worden. Nationale informatiecampagnes dringen blijkbaar te weinig door tot bepaalde lokale gemeenschappen. Unicef, dat de regering wil helpen om tegen 2010 VGV volledig uit te roeien in Burkina Faso, zal zich nog meer focussen op sensibilisering en steun aan patrouilles van de lokale politie.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift