Geweld tegen vrouwen te licht ingeschat

Michelle Bachelet, Hoofd van UN Women

Michelle Bachelet was president van Chili van 2006 tot 2010. Momenteel staat ze aan het hoofd van UN Women, het agentschap van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en de verzelfstandiging van vrouwen.

UN Women is in juli 2010 opgericht. Een nieuwe VN-instantie voor gender is misschien goed nieuws, maar hadden we na honderd jaar internationale Vrouwendag niet verder moeten staan?

Michelle Bachelet: De terugblik op die honderd jaar geeft enerzijds wel een gevoel van trots, maar evengoed van ontgoocheling. Opkomen voor de rechten van de vrouw is een van de belangrijkste sociale revoluties ooit. Maar de ongelijkheid blijft groot. Op de politieke fora zijn vrouwen opgeklommen tot 19 procent, in vergelijking met 11 procent in 1995. Dat is een lichte vooruitgang, maar het is te weinig. Twee derde van de volwassen analfabeten zijn vrouwen. Meisjes lopen nog steeds minder school dan jongens en nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen.

In de Arabische revoluties zijn vrouwen wel prominent aanwezig.

Michelle Bachelet:
Ik heb onlangs Caïro bezocht en zag daar een heel inspirerend proces: vrouwen die een prominente rol spelen om te werken aan verandering in het sociale, economische en politieke domein. We hebben samen besproken hoe we de civiele samenleving, die daar op het Tarhirplein aanwezig was, kunnen steunen en een actieve rol laten spelen in het vormgeven van de maatschappij.

Kan UN Women iets doen aan de gruwelijke realiteit van vrouwenmoorden in Centraal-Amerika?

Michelle Bachelet:
Jammer genoeg is die realiteit niet beperkt tot Centraal-Amerika, maar zien we die over de hele wereld de kop opsteken, zelfs in Europa. Vaak zijn de nodige wetten er wel, maar blijven de daders ongestraft. We moeten heel sterk inzetten op preventie van moorden en geweld, met sterke campagnes die zowel op mannen als op vrouwen gericht zijn.
Maar ook het gerechtelijk apparaat moet aangepakt worden. Soms wordt de dader wel gevat en voor het gerecht gebracht maar tilt men helemaal niet zwaar aan het vergrijp. Geweld tegen vrouwen wordt gezien als al te “normaal”, een onderdeel van het dagelijks leven. In Chili hebben we, toen ik president werd, de graad van ernst van deze vergrijpen opgetild zodat de verantwoordelijkheid en de strafmaat groter wordt.  

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift