Gezonde omgeving kan 4 miljoen levens redden

Een gezonde leefomgeving kan meer dan twee miljoen kleine kinderen en nog eens evenveel jongeren en volwassenen per jaar redden. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie in een vandaag (16 juni) gepubliceerd rapport.
Een kwart van alle ziekte- en sterfgevallen in de wereld heeft te maken met milieuvervuiling en gebrekkige hygiëne, schatten de auteurs van het rapport. Voor de arme landen ligt dat aandeel nog hoger. Elk jaar sterven ongeveer 1,7 miljoen mensen aan diarree door vervuild drinkwater en het ontbreken van sanitair. De verpeste lucht in huizen en hutten waar met steenkool en hout wordt gestookt, maakt per jaar 1,5 miljoen slachtoffers. Ook uitlaatgassen en gevaarlijke chemicaliën in industrie en landbouw zijn moordend.

Kinderen lopen het grootste risico, omdat ze minder weerstand hebben, makkelijker stoffen uit hun omgeving opnemen en niet zo goed weten waar de gevaren loeren. Maar er gaapt vooral een kloof tussen arme en rijke landen. In de ontwikkelingslanden sterven twaalf keer zoveel kinderen als gevolg van milieuproblemen dan in de industrielanden. Dodelijke vormen van diarree zijn helemaal een probleem van de ontwikkelingslanden.

“Het goede nieuws is dat we weten welke maatregelen nodig zijn om die aantallen terug te dringen”, zegt María Neira, directeur Openbare Gezondheid en Milieu van de Wereldgezondheidsorganisatie. “We moeten de luchtvervuiling binnen en buiten aanpakken door veiligere brandstoffen en modernere kacheltjes te gebruiken, we moeten arme mensen toegang bieden tot proper drinkwater, en we moeten het gebruik van gevaarlijke stoffen beter regelen.”

De Wereldgezondheidsorganisatie roept politici, ondernemers en beleidsmakers in cruciale sectoren als energie, transport en gezondheidszorg op “verstandig” - dat wil zeggen milieubewust - te investeren.

Het effect kan fenomenaal zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven elk jaar meer dan 13 miljoen mensen aan de gevolgen van vermijdbare problemen met het milieu en de leefomgeving. Goede drinkwatervoorziening en sanitair en een uitbreiding van de gezondheidszorg kan het aantal sterfgevallen als gevolg van diarree met 94 procent terugdringen. De hoge dodentol die malaria in veel ontwikkelingslanden eist, zou met 40 procent kunnen teruglopen door maatregelen als een doordachte inplanting van dorpen, het beter afvoeren van afvalwater en een verstandiger beheer van vochtige gebieden. (PD/ADR)

rapport
http://www.who.int/entity/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift