Groen licht voor transgeen katoen in Brazilië

Brazilië is goed op weg de teelt van genetisch gewijzigd katoen te legaliseren. Het Braziliaanse Lagerhuis heeft een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd en de voor februari geplande stemming in de senaat is enkel nog een formaliteit. Tegenstanders vrezen dat de genen uit het laboratorium ongecontroleerd naar andere planten kunnen overgaan, onder meer via een katoensoort die in het wild voorkomt in Brazilië.
Transgene katoenvariëteiten werden al enkele jaren Brazilië binnengesmokkeld. Nu wordt er al naar schatting 150.000 hectare mee ingezaaid. De regering besliste die situatie te legaliseren om er meer greep op te krijgen. Dat deed ze in 2003 ook al met genetisch gewijzigde soja die massaal illegaal werd verbouwd. Ze moest daarvoor wel ingaan tegen hevig protest van milieugroepen. Intussen is het leeuwendeel van de soja die in het zuiden, het westen en het centrum van Brazilië verbouwd wordt, transgeen.

Theoretisch kan de senaat het wetsvoorstel dat boeren toelaat genetisch gewijzigd katoen te verbouwen nog tegenhouden, maar die kans is bijzonder klein. “Daar is de meerderheid voor genetisch gewijzigde gewassen nog groter”, zegt Jean Marc von der Weid, de coördinator van Advies en Dienstverlening voor Alternatieve Landbouwprojecten (AS-PTA), een niet-gouvernementele groep die tegen elke vorm van transgene landbouw is. Veel senatoren hebben banden met Braziliaanse agrobusiness.

De wetgever is nauwelijks ingegaan op de argumenten van de tegenstanders. Tussen velden met transgeen katoen en beschermde natuurgebieden moet voortaan een bufferzone van amper 500 meter gerespecteerd worden. Volgens een eerdere regeling moest dat tien kilometer zijn. De Kamer van Volksvertegenwoordigers zorgde er ook voor dat de Technische Commissie voor Bioveiligheid voortaan met een eenvoudige meerderheid kan beslissen transgene gewassen toe te laten. Vroeger was daar een tweederde meerderheid voor nodig. Die dubbele versoepeling kwam er onder druk van onderzoekers en de grote landbouwbedrijven in het land.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift