Groene energie in Bilzen

Tegen 2020 wil Limburg CO2-neutraal zijn en dat is er ook aan te zien. Her en der schieten windmolens als wuivende palmbomen uit de grond. In totaal vergunde de provincie al 49 windturbines, goed voor een vermogen van 120,7 megawatt. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 41.300 gezinnen. De windmolens zijn een booming business, die goed is voor het milieu én voor de gezinnen. Dat laatste is althans wat de vzw Bilzen Energiek beoogt.

Ruim twee jaar geleden kreeg Herman Stulens, een inwoner van een sociale wijk in Bilzen, het wilde idee om iets te doen voor zijn buurt op het vlak van alternatieve energie en huisisolatie. Het voorstel werd geopperd om een windmolen in de wijk te bouwen. ‘Je kan nooit een vergunning bekomen voor een molen in een woonwijk, maar vreemd genoeg was er niemand van de bewoners die zich verzette tegen het idee’, vertelt Johan Danen, gemeenteraadslid voor Groen! in Bilzen en lid van de vzw.

Een aantal burgers en organisaties schaarde zich achter het voorstel van Stulens en ging op zoek naar partners om een haalbaar concept uit te werken: ACW Limburg, de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium en enkele geïnteresseerde burgers en politici. In die zoektocht vernam de vzw dat het energiebedrijf Windvision een project van acht turbines wilde lanceren in de streek, langs de E313 in Hoeselt-Bilzen.

Overleg met Windvision, Ecopower en het gemeentebestuur leidde ertoe dat Windvision het project terugbracht tot vier turbines en Ecopower een aandeel van dertig procent gaf in het project. De vzw wil als coöperatieve minimaal twintig procent van het aandeel van Ecopower op zich nemen, goed voor een bedrag van 800.000 euro. Die coöperatieve wordt opgericht zodra de aanvraag is goedgekeurd.

Kris Vleugels van ACW Bilzen en Bilzen Energiek: ‘De leden die zich in de coöperatieve engageren, kunnen dan een beroep doen op groene stroom en een jaarlijks dividend van vier tot zes procent. Maar het is ook de bedoeling dat de winsten, bovenop de dividenden, geïnvesteerd worden in sociale projecten die tot doel hebben de energiefactuur voor mensen in energie-armoede naar beneden te halen.’ Voorzitter Mark Huygen: ‘De meerwaarde die wij nastreven is dat wij een deel van de winsten genereren en dat wij die winsten terug lokaal kunnen investeren.’

Wij willen, via de huisvestingsmaatschappijen, die groene energie en isolatie bereikbaar maken voor wie het anders niet kan betalen.

Om een en ander te kunnen waarmaken, heeft de vzw ook financiële ondersteuning aangevraagd bij het kabinet van Vlaams minister van Energie Freya van den Bossche (sp.a). Met name op de subsidiepot voor lokale projecten voor hernieuwbare energie wil de vzw een beroep doen. Johan Danen: ‘Nu zien we dat grote investeringsgroepen met de winsten gaan lopen. Wij willen, via de huisvestingsmaatschappijen, die groene energie en isolatie bereikbaar maken voor wie het anders niet kan betalen.’

 

De aanvraag is ingediend en de vzw hoopt dit najaar een antwoord te krijgen. Toch is men nog niet zeker van de goedkeuring. Er is namelijk nog een tweede project: de groep Machiels diende een aanvraag in voor vier turbines aan de andere kant van de snelweg. ‘Maar het is perfect mogelijk dat beide parken vergund worden. Langs de E314 in Halen worden momenteel immers ook aan beide zijden van de autosnelweg windturbines geplaatst’, aldus Bilzen Energiek.

Een actiecomité dat aanvankelijk principieel tegen alle windmolens was en overal in het landschap zwarte vlaggen heeft geplaatst, heeft zich intussen tegen het Windvision/Ecopower-project gekant en zich achter het Machielsproject geschaard. Bilzen Energiek laat zich echter niet onbetuigd en heeft een groene vlaggencampagne gelanceerd. Vleugels: ‘We hebben er al honderd uitgezet en willen er uiteindelijk 500 plaatsen. Mensen die geen vlag willen, kunnen ook een affiche aan het raam hangen. Het is belangrijk dat de politici zien dat er draagvlak is voor ons project.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.