Groene steden en privaat-publieke samenwerking in India

Slimme, duurzame en innovatieve steden. Dat was het thema van de vijfde Euro-India top die vorige week in Leuven plaatsvond. Twee dagen van lezingen en discussies, met op de eerste dag een omstreden gast, de Indiase minister van Stedelijke Ontwikkeling Kamal Nath.

  • World Economic Forum, Creative Commons Licensed Kamal Nath in 2008 op het Wereld Economisch Forum in Davos World Economic Forum, Creative Commons Licensed

Een honderdtal sikhs bezorgde de minister een warm onthaal op het Ladeuzeplein voor de Centrale Bibliotheek van de universiteit. Ze protesteerden tegen de aanwezigheid van de man die volgens hen verantwoordelijk is voor de genocide tegen duizenden sikhs. ‘Kamal Nath was de aanvoerder van de menigte die de Gurudwara Rakab Ganj tempel heeft aangevallen in Delhi op 1 november 1984. Daarbij werden veel sikhs levend verbrand’, leggen de actievoerders uit in een pamflet.

Ze vinden het onaanvaardbaar dat Nath niet berecht wordt voor zijn misdaden en vandaag zelfs een ministerpost bekleedt in de Indiase regering. Ook België wordt met de vinger gewezen omdat het de man een visum verschafte. ‘Iedereen moet weten dat Kamal Nath een schuldig man is die hier niet mag zijn en zo snel mogelijk de politiek moet verlaten’, zegt Jatinder Bir Singh, een van de demonstranten. Van overal uit Europa waren ze gekomen, ‘omdat protesteren in India onmogelijk is’.

Duurzame steden

De conferentie opende met een primeur. Voor de eerste keer werd de ESCA uitgereikt, een prijs voor een Indiase stad die duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel draagt. Omdat het moeilijk kiezen was uit de 28 kandidaten, gingen de eer en de trofee naar twee steden. Mysore werd beloond omwille van haar inventieve afvalbeheer dat extra banen creëerde en tezelfdertijd de rekening naar omlaag haalde. Vijayawada ontving een ESCA voor haar publiek-private samenwerking (pps) in een straatverlichtingsproject.

Het thema van het congres, dat aan zijn vijfde editie toe was in evenveel verschillende Europese gaststeden, was slimme, duurzame en innovatieve steden. Een eerste reeks lezingen behandelde de armoedeproblematiek in sloppenwijken. Vooral de Indiase sprekers zagen veel heil in publiek-private samenwerkingen als oplossing voor de uitdagingen. ‘Toch is er nood aan verschillende vormen van pps’, klonk het, ‘want een one-size-fits-all model bestaat niet.’

De hulpeloze massa uit de sloppenwijken

Vijay Kumar van de deelstaat Andhra Pradesh toonde zich een duidelijke voorstander van dergelijke partnerschappen. Hij beschreef de vicieuze armoedecyclus waarin armoede resulteert in een gebrek aan opleiding, wat vervolgens leidt tot werkloosheid. Dat gebrek aan een baan heeft op zijn beurt nefaste gevolgen voor de bestaanszekerheid van de werkloze. Kumar ziet maar een oplossing om hieruit te ontsnappen: het opleidingsaanbod moet beter afgestemd worden op de noden van de markt. ‘De jongeren behouden hun baan ook langer omdat ze een specifieke vaardigheid geleerd hebben’, argumenteerde hij.

‘Waar is de aandacht voor ngo’s in dit hele pps-verhaal?’, vroeg een van de discussanten zich af. Hij kreeg te horen dat regeringen uit financiële overwegingen wel moeten aankloppen bij bedrijven. Deze aanpak zou bovendien niet enkel de publieke en de private sector ten goede komen, ook de ngo’s zouder er de vruchten van plukken.

Een van de aanwezigen gooide het over een heel andere boeg. ‘Waarom beschouwen jullie de armen in de sloppenwijken als het probleem, als een hulpeloze massa?’, vroeg de man. ‘Zij zijn net de oplossing door hun creativiteit die ze aanwenden om dagelijks rond te komen. We moeten dus de huidige relaties herbekijken’, besloot hij.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift