Is groener Europa een bedreiging voor Chili?

MO* vroeg Patricia Matus van het Chileense ministerie voor Milieu hoe haar land als grondstoffenleverancier reageert op Europa’s streven naar een groenere economie.

Is het een bedreiging voor Chili wanneer Europa zijn afhankelijkheid van die grondstoffen wil verminderen?
Matus:
Enigszins wel. De ontginning van natuurlijke rijkdommen vormt nog altijd de basis van de Chileense economie. Maar ook voor ons is het niet zonder problemen dat de ontwikkeling van onze economie gebaseerd is op grondstoffen. Voor de komende generaties is dat geen goede zaak. Opdat mijnbouw duurzaam zou zijn, moet de opbrengst geïnvesteerd worden in ontwikkeling. Mijnbouw kan een springplank zijn naar andere domeinen van de economie en naar andere vormen van kennis en vaardigheden, maar dat is vandaag nog theorie.

Moet de economie sowieso nog groeien?
De ontwikkelde landen zijn misschien toe aan een herdefiniëring van groei, omdat zoveel domeinen al ontwikkeld zijn. De landen in het Zuiden moeten ongetwijfeld nog groeien. Onze eerste focus wanneer we spreken over ontwikkeling is sociale gelijkheid, en daarvoor hebben we nog groei nodig. Er is nog altijd heel veel armoede in het Zuiden, ook in Chili waar sommige regio’s nog grote armoede kennen. In Europa is er minder ongelijkheid en liggen de prioriteiten anders. We moeten dus voorzichtiger zijn in het uitstippelen van de weg waar we naartoe willen.

Hoe reageert Chili op de tendens binnen Europa om strengere criteria te stellen voor duurzame productie?
We zien dat als een vorm van protectionisme, bijvoorbeeld in het landbouwbeleid. Europa is een samenleving die veel verder ontwikkeld is en bijgevolg elk risico wil uitbannen. Ik begrijp dat wel en het is ook een thema van vorming en bewustwording. Maar daarachter schuilt vaak ook economisch protectionisme. De eerste wereld blijft zich ontwikkelen in functie van zijn eigen prioriteiten en die zijn niet dezelfde als de onze. Men kan geen eenheidsrecept uitvaardigen voor verschillende niveaus van ontwikkeling. Er is ook een groot cultureel imperialisme, terwijl ik geloof in de diversiteit. Eenzelfde paradigma voor alle landen kan geen oplossing bieden. Toch denk ik dat we een gemeenschappelijke visie zullen bereiken. Als we de planeet duurzaam willen beheren, is er een gemeenschappelijke visie nodig.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2831   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift