Groep van Ongebonden Landen verwerpt unilateraal optreden tegen Irak

De groep van Ongebonden Landen heeft zich woensdag op de openbare zitting van de VN-Veiligheidsraad scherp uitgesproken tegen elke unilaterale actie tegen gelijk welke lidstaat van de Verenigde Naties. Een oorlog tegen Irak is voor de groep, die met 114 landen de meerderheid van de 191 VN-lidstaten vertegenwoordigt, niet aan de orde.


Het standpunt werd gepresenteerd door de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Dumisani Shadrack Kumalo, die zei de voorkeur te geven aan een vreedzame oplossing. De ongebonden landen vragen dat de VN-wapeninspecteurs onmiddellijk in Irak aan de slag gaan. Elf jaren van VN-sancties hebben het Iraakse volk ontzaglijk veel lijden bezorgd, aldus Kumalo, wapeninspecties moeten de Irakezen toelaten hun aandacht opnieuw te richten op de heropbouw van het land.

Het is een hardnekkige fabel dat de Veiligheidsraad de opinie van de internationale gemeenschap vertegenwoordigt, verklaarde een anonieme diplomaat uit een ontwikkelingsland aan IPS. De internationale gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Algemene Vergadering, en daarin behoren 114 staten tot de Groep van Ongebonden landen. De openbare vergadering van de VN-veiligheidsraad werd samengeroepen op vraag van de Ongebonden Landen en is toegankelijk voor alle 191 VN-lidstaten. Normaal bestaat de Veiligheidsraad uit tien niet-permanente leden en vijf permanente leden, die over een vetorecht beschikken.

De vijf permanente leden zijn het echter grondig oneens over de te volgen koers. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië vragen slechts één nieuwe resolutie, die Washington de toestemming geeft Bagdad aan te vallen wanneer de samenwerking met de wapeninspecteurs niet naar wens verloopt. Dat is echter niet naar de zin van Rusland, China en Frankrijk. Frankrijk blijft aandringen op twee resoluties: een eerste om de wapeninspecteurs de nodige autoriteit te geven om hun taak te vervullen, en een aparte resolutie om geweld toe te staan wanneer Bagdad niet meewerkt.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan bezwoer Irak in een voorgelezen verklaring de wapeninspecteurs geen strobreed in de weg te leggen en zei dat de Veiligheidsraad mogelijk een nieuwe resolutie zal aannemen om de daadkracht van de inspecteurs te versterken, zodat er geen onduidelijkheid blijft bestaan. De Irakese ambassadeur verklaarde dat zijn land geen massavernietigingswapens heeft en dat Washington slechts een vrijbrief wil om Irak binnen te vallen en te bezetten.

Zowel de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Kumano als Arthur Mbanefo van Nigeria verwezen naar het feit dat er nog andere VN-lidstaten zijn die niet gehoorzamen aan resoluties van de Veiligheidsraad. Het selectief afdwingen van gehoorzaamheid is even onnuttig als het niet gehoorzamen zelf, zei Mbanefo. Van de negentig VN-resoluties die dode letter zijn gebleven, gaan er 33 over Israël.Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3146   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift