Haviksnest neemt ngo's in het vizier

Na een voortrekkersrol in stemmingmakerij voor
de oorlog in Irak, neemt de invloedrijke rechtse denktank American
Enterprise Institute een nieuwe vijand in het vizier.
De denktank, die bekend staat als een broedplaats voor de haviken in de
regering van president George Bush, kondigde de start van een nieuwe website
aan: www.NGOWatch.org. De site moet de financiering en de agenda’s van
internationale ngo’s aan het daglicht brengen, vooral wanneer deze de
internationale manoeuvreerruimte van de Amerikaanse regering of van
bedrijven in gevaar brengen.


Het AEI, zelf gesponsord door multinationals en
conservatieve stichtingen, ziet ngo’s als een groeiende bedreiging voor de
verspreiding van het kapitalisme en de nieuwe veiligheidsdoctrine van de
Verenigde Staten. Internationale ngo’s dringen bedrijven en regeringen een geheime progressieve en internationalistische agenda op. Een wereldregering van de Verenigde
Naties en multilaterale instellingen strookt niet met de democratische
soevereiniteit van het Amerikaanse volk, zo waarschuwt de AEI op een congres
over De groeiende macht van een niet verkozen enkelingen.

Bijzonder onrustwekkend is de naïviteit van overheidsdiensten en bedrijven
die met ngo’s samenwerken en gemeenschappelijke projecten financieren, aldus
het AEI. Ngo’s stellen hun eigen regels op en verwachten dat bedrijven en
regeringen die opvolgen. Het geld van belastingbetalers en aandeelhouders
wordt gebruikt voor doelstellingen die ze niet zelf hebben goedgekeurd, zo
luidde het op de conferentie. Het stijgende aantal ngo’s vormt op termijn
een bedreiging voor de democratie.

De invloed van het AEI op de Amerikaanse regering mag niet worden
onderschat. Niet minder dan 42 toplui op de ministeries van Buitenlandse
Zaken en Justitie zijn afkomstig uit deze denktank of de Federalist Society
for Law and Public Policy Studies, een andere rechtse organisatie. De
conferentie van woensdag is mogelijk de voorbode van een meer vijandige
houding vanwege de Amerikaanse regering.

De directeur van USAID, de Amerikaanse overheidsdienst voor
ontwikkelingssamenwerking, viel vorige maand eveneens scherp uit naar ngo’s.
USAID werkt vaak met ngo’s samen maar vindt dat de ze naar buiten toe
onvoldoende duidelijk maken dat de geleverde hulp werd betaald door de
Amerikaanse regering. USAID overweegt daarom voortaan meer met
privé-bedrijven samen te werken.

De algemene boodschap woensdag was dat ngo’s als Amnesty International,
Oxfam, CARE en Friends of the Earth goed werk verrichten in hun
respectievelijke domeinen, maar er tegelijk een politieke agenda op
nahouden. De campagnes voor het klimaatverdrag van Kyoto, de internationale
strafrechtbank ICC en het verdrag tegen antipersoonsmijnen zijn
manifestaties van een progressief internationalisme dat de Verenigde
Staten in bedwang wil houden, zei professor Kenneth Anderson van de
American University.

Een wereldregering en internationale wetten ondermijnen het gezag van
natiestaten die hun soevereiniteit ontlenen aan democratische verkiezingen,
aldus Anderson. Ngo’s sturen volgens hem aan op een andere vorm van
legitimiteit dan democratie.

Uiteraard is dit een links programma, meent professor Jeremy Rabkin van
Cornell University. Het project van een wereldregering is
anti-nationalistisch en valt daarom meer in smaak bij linkse partijen.
Rabkin merkte verder op dat het concept van een niet-gouvernementele
organisatie van stalinistische origine is.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift