Het bed in voor gezondheid

De ngo’s Wereldsolidariteit,  fos-socialistische solidariteit en hun respectievelijke partners sloten gisteren, 5 september, hun campagne rond wereldwijde gezondheidszorg af met een bezoek aan het kabinet van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette. Actievoerders stelden er een gigantisch ziekenhuisbed op, en overhandigden de minister een massa handtekeningen. Via deze ludieke actie willen ze Magnette aansporen om van gezondheidszorg een prioriteit te maken.

De campagne ‘Recht op gezondheid, wereldwijd’ loopt al twee jaar en gaat uit van ngo’s  fos socialistische solidariteit, Wereldsolidariteit en hun partners. Via hun ‘prik-actie ‘willen de actievoerders de minister bewust maken van het belang van gezondheidszorg . Onder het motto ‘Geef de minister een stevige prik’, ijveren ze voor een doelgerichte  steun aan de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De actie leverde maar liefst 73.499 handtekeningen op, die tijdens de ‘bed-in’ aan de minister overhandigden werden.

Magnette nam de handtekeningen persoonlijk in ontvangst en ondertekende zelf ook de eisenbundel van de betogers. Daarna nodigde hij de organisaties uit voor een gesprek dat algemeen secretaris van Wereldsolidariteit, André Kiekens na afloop als uiterst constructief bestempelde.

Gezondheidszorg als mensenrecht

 ‘Gezondheidszorg is een mensenrecht’, klinkt het bij fos socialistische solidariteit. Daarom vindt de organisatie dat het onze plicht is bij te dragen aan een betere gezondheidszorg voor iedereen, in het bijzonder voor landen waar diensten vaak duur, schaars of zelfs onbestaande zijn. Samen met Wereldsolidariteit en haar campagnepartners pleit de ngo voor permanente internationale steun. 

Het belangrijkste punt op de campagneagenda is een beter overleg tussen de overheid en het middenveld. De actievoerders vinden dat organisaties die de belangen verdedigen van zij die weinig of geen toegang hebben tot gezondheidszorg  te weinig betrokken worden bij de uitbouw ervan. Daarom vragen ze  de minister niet alleen te luisteren naar de overheden van de Belgische partnerlanden, maar ook naar civiele instanties, zoals lokale mutualiteiten en gezondheidsorganisaties. Concreet zijn ze vooral verontwaardigd over het schrappen van de gezondheidszorg uit de  bilaterale akkoorden met  Congo. Een politieke beslissing, waar de Congolese bevolking niet bij betrokken werd.

Verder willen fos socialistische solidariteit en Wereldsolidariteit dat de overheid meer inspanningen levert om de uitbouw van gezondheidszorg en sociale bescherming te promoten in het buitenland. Ze vinden dat België zijn expertise op dat vlak moet gebruiken om andere landen over de streep te trekken. Hun ultieme doel is het oprichten van een wereldgezondheidsfonds waarin alle donorlanden zouden kunnen samenwerken en waarin een eventuele terugval van steun in het ene land kan worden opgevangen door het andere.

Constructief gesprek

Tijdens de ‘bed-in’ zette Magnette  zijn bereidwilligheid kracht bij door het campagnecharter van de ngo’s te tekenen. Hij benadrukte dat zijn visie zeer dicht aanleunt bij die van de actievoerders, en beloofde de kritiek ter harte te zullen nemen. Volgens Kiekens ziet Magnette  in  de campagne zelfs een schoolvoorbeeld van geslaagde samenwerking tussen  ngo’s,  mutualiteiten en gerelateerde organisaties. Magnette beloofde dan ook  meer aandacht te besteden aan overleg met civiele instanties, alsook aan promotie van gezondheidsbescherming op internationale fora.

Op de vraag over de Congolese gezondheidszorg antwoordde hij dat de overheden van partnerlanden  zelf hun prioriteiten naar voor schuiven, en dat het bestaande ontwikkelingsprogramma onmogelijk kan worden onderbroken. Wel zei  hij het onderwerp volgend jaar opnieuw op tafel  te zullen leggen. Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris van fos,  en collega Kiekens reageren enthousiast, maar berusten zijn ze niet van plan: ‘De campagne is dan wel afgelopen, toch beloven we de minister in de toekomst prikken te blijven sturen.’, klinkt het.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3196   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift