Het recht op overleven

Jaarlijks worden zo’n 250 miljoen mensen het slachtoffer van natuurrampen die direct verband houden met de klimaatwijziging, zoals droogtes, overstromingen, landverschuivingen of extreem hoge temperaturen. Volgens een nieuw rapport dat Oxfam International in april publiceerde, kan dit cijfer tegen 2015 met ruim vijftig procent stijgen en oplopen tot 375 miljoen.
Door de groeiende milieudruk zijn steeds meer mensen gedwongen hun grond te verlaten, wat de kans op conflicten verhoogt. Men schat dat tegen 2050 een miljard mensen zullen moeten verhuizen. Volgens het rapport is die problematiek te weinig doorgedrongen bij regeringen en overheden en zou de aanpak van natuurrampen grondig opnieuw bekeken moeten worden, zowel de preventie van en voorbereiding op rampen als de noodhulp. Het rapport The Right to Survive is gebaseerd op onderzoeksgegevens van het Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres van Louvain-la-Neuve.

De financiële middelen voor humanitaire hulp bedroegen in 2006 14,2 miljard, maar dat zou minstens 25 miljard per jaar moeten worden om de slachtoffers op te vangen, zo berekenden de onderzoekers. Maar er moet niet alleen meer geld komen, het huidige systeem kan ook sterk verbeterd worden. Op dit ogenblik worden fondsen te willekeurig verdeeld. De hulpverlening zou meer kunnen voortbouwen op de mogelijkheden van een land om toekomstige schokken op te vangen of zich erop voor te bereiden. En nationale regeringen kunnen schade vermijden door meer te investeren in risicobestrijding. Wat vooral verontrust, aldus Oxfam, is de politieke onverschilligheid van de rijke landen, en de groeiende armoede en kwetsbaarheid van de arme landen. Om de impact van de opwarming af te remmen, zouden de industrielanden hun uitstoot met 40 procent moeten verminderen tegen 2020 en per jaar 50 miljard dollar beschikbaar stellen om de arme landen weerbaarder te maken. (adw)
http://www.oxfam.org/en/policy/right-to-survive-report

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3068   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.